Ekologia w regionie – woj. kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski

Ekologia w regionie – woj. kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski

 

Projekt „Ekologia w regionie – województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski” – rekrutacja

W ramach wspierania uczniów zdolnych w okresie wrzesień-listopad 2018 r. realizowane będą dodatkowe zajęcia na uczelni pn. Ekologia w regionie – województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Program: „Edukacja ekologiczna”

 W nowym roku szkolnym, w okresie wrzesień-listopad 2018 r. zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII),  szkół gimnazjalnych (klasy III) oraz szkół ponadpodstawowych (klasy I-IV) do udziału w projekcie pn. Ekologia w regionie – województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski”. Zajęcia skierowane są uczniów zdolnych, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ekologii oraz problemami związanymi z ekologią w województwie kujawsko-pomorskim a także poszerzaniem wiedzy przydatnej na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

Przewidujemy łącznie 6 grup uczestników: 3 grupy wiekowe (szkoła podstawowa – klasy VII i VIII, gimnazjum – klasy III i szkoły ponadpodstawowe – klasy I-IV) na zajęcia pn. „Podstawy ekologii”  oraz 3 grupy na warsztaty pn. „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Zajęcia  planowane są w układzie 18 godzin dydaktycznych dla każdej z grup (czyli 3 scenariusze).

Warsztaty odbywać się będą w laboratoriach badawczych Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW przy ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 10 oraz w Zakładzie Hydrobiologii przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i dotyczyć będą przybliżenia podstaw ekologii oraz problemów związanych z ochroną przyrody w regionie kujawsko-pomorskim. Wzrost świadomości młodzieży szkolnej pozwoli na kształtowanie nowych postaw oraz wprowadzenie nawyków proekologicznych. Główny celem zajęć jest kształtowanie postaw ekologicznych.

Zajęcia pn. „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach” oparte są na trzech scenariuszach dopasowanych do podstawy programowej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej, a odbędą się w podziale na grupy 15 osobowe według następującego harmonogramu:

 1. 09.2018, środa, godz. 9:00–13:30: uczniowie szkół ponadpodstawowych klasy I-IV,
 2. 09.2018, czwartek, godz. 7:30–12:00 : uczniowie szkół gimnazjalnych – klasy III
 3. 09.2018, czwartek, godz. 12:30–17:00: uczniowie szkół podstawowych – klasy VII i VIII SP
 4. 10.2018, środa, godz. 9:00–13:30: uczniowie szkół gimnazjalnych – klasy III,
 5. 10.2018, czwartek, godz. 7:30–12:00 : uczniowie szkół ponadpodstawowych klasy I-IV,
 6. 10.2018, czwartek, godz. 12:30–17:00: uczniowie szkół podstawowych – klasy VII i VIII SP
 7. 11.2018, wtorek, godz. 9:00–13:30: uczniowie szkół ponadpodstawowych klasy I-IV,
 8. 11.2018, czwartek, godz. 9:00–13:30: uczniowie szkół podstawowych – klasy VII i VIII SP
 9. 11.2018, piątek, godz. 9:00–13:30: uczniowie szkół gimnazjalnych – klasy III

Każda grupa licząca po 15 osób będzie miała 3 spotkania, według 3 scenariuszy. Zajęcia pn. „Podstawy ekologii” poprowadzi dr Magdalena Trojankiewicz (prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk Przyrodniczych, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2008-obecnie). Natomiast warsztaty pn. „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach” poprowadzi dr hab. Krystian Obolewski, prof. UKW (prodziekan ds. nauki WNP, ekspert w panelach Explorer, egzaminator maturalny, edukator ekologiczny w zakresie hydrobiologii).

Zgłoszenia grup, klas na ww. warsztaty prosimy kierować do 14 września 2018 r. do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” – Moniki Grzybowskiej:

 1. e-mail: tmg@palac.bydgoszcz.pl
 2. 52 371 26 56
 3. kom. 533 18 23 26.

 

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164646

Skip to content