Egzamin maturalny w Formule 2023 – informatory CKE

Matura w Formule 2023

29 Mar Egzamin maturalny w Formule 2023 – informatory CKE

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ukazały się Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023. Znajdziemy w nich m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami, przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

Zachęcamy uczniów oraz nauczycieli do zapoznania się z materiałami CKE.

Źródła:

 

29 marca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,492,197