Edycja 2024 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – wyniki

Sześcioro uśmiechniętych dzieci z książkami w rękach między regałami bibliotecznymi.

Edycja 2024 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – wyniki

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - logo

Na podstawie § 11 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości listę organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne wraz z wykazem placówek, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z wysokościami tego wsparcia.

 

Środki z budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek oraz elementów wyposażenia zostaną przekazane organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne na podstawie umowy.

 

Dotowany może wykorzystać przyznane środki dopiero od dnia zawarcia (podpisania) umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

Kierunek 3.1. wykaz placówek zakwalifikowanych do wsparcia finansowego 2024 (PDF 640 KB)

Kierunek 3.2. wykaz placówek zakwalifikowanych do wsparcia finansowego 2024 (PDF 686 KB)

_

11 marca 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7021361