Edukacja w cyfrowym wymiarze – sprawozdanie z konferencji

Edukacja w cyfrowym wymiarze – sprawozdanie z konferencji

23 kwietnia w Centrum Kultury Browar B we Włocławku odbyła się konferencja “Edukacja w cyfrowym wymiarze”. Organizatorem spotkania było Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Swoją obecnością konferencję uświetniła pani Barbara Moraczewska – zastępca Prezydenta Miasta Włocławka.

Już po raz ósmy KPCEN we Włocławku zorganizował konferencję dotyczącą wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Tegoroczne spotkanie pt. “Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie” było związane z realizacją jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018: “Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”.

Anna Rywczyńska z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) przedstawiła szanse, wyzwania i zagrożenia, jakie dzieciom i młodzieży stwarza korzystanie z internetu. Szczegółowo omówiła działania NASK na rzecz bezpieczeństwa uczniów w globalnej sieci komputerowej.

Z kolei Dorota Gołębiewska i Agata Safian z KPCEN-u we Włocławku zaprezentowały formy wspomagania przez nasze Centrum szkół w zakresie bezpiecznej i nowoczesnej edukacji.

O cyberprzemocy dotyczącej uczniów niepełnosprawnych opowiedziała Agnieszka Łukomska – pedagog w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku.

Anna Kwaśnik z NASK przedstawiła Dyżurnet.pl, czyli punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w internecie, omówiła zagrożenia internetowe i zasady reagowania na różnego rodzaju naruszenia w sieci.

Ciekawą ofertę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dotyczącą profilaktyki i pomocy w przypadkach zagrożeń online przedstawiła Katarzyna Zygmunt-Hernandez.

Sporej dawki pozytywnej energii dostarczył Bogdan Wróbel z Fundacji Nauka i Wiedza, pokazując najciekawsze światowe rozwiązania edukacyjne.

Licznie przybyli na spotkanie nauczyciele i dyrektorzy szkół/ placówek podkreślali, że o szczególnej wartości przedsięwzięcia świadczy fakt przedstawienia wielu praktycznych przykładów rozwiązań dla nauczyciela jako mentora ucznia w podróży po cyfrowym świecie.

Aneta Gabryelczyk
Kierownik Pracowni Informacji i Promocji
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku
tel.54 231 33 42 wew.40

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023725