Edukacja Globalna – konferencja i szkolenie w KPCEN Toruń

Edukacja Globalna – konferencja i szkolenie w KPCEN Toruń

 

Konferencja w ramach projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”. Moduł II

Kwestia Celów Zrównoważonego Rozwoju i mijające 25 lat od podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Polskę były okazją do zgromadzenia się szkolnych liderów edukacji globalnej oraz zainteresowanych nauczycieli na konferencji, która miała miejsce w Toruniu 26 października 2018 r. Konferencja odbyła się w ramach realizacji projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” Moduł II.

Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK omówił i podkreślił wartość Konwencji Praw Człowieka w 25-lecie podpisania jej przez Polskę. Następnie Ewa Nowak-Wąsicka, kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia SANEPiD w Toruniu, wygłosiła prelekcję wspartą interesującą prezentacją na temat Szczepienia ochronne jako najlepsza forma zapobiegania chorobom zakaźnym. Również i to zagadnienie wpisało się w Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Temat zdrowia (Cel 3 „Dobre zdrowie i jakość życia”) poruszyła również Dorota Andrzejewska, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, przedstawiając ogólnopolski program „Promocja zdrowia w szkole i przedszkolu”, którego jest koordynatorką.

Kolejnym punktem programu było dzielenie się dobrymi praktykami. Przedstawicielka SP nr 35 w Toruniu zapoznała zebranych z działaniami przeprowadzonymi z uczniami w ramach Projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.

Konferencję uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, którzy przedstawili improwizację artystyczną na temat wiersza Wisławy Szymborskiej Tutaj. Improwizacja odnosiła się do Celu Zrównoważonego Rozwoju. Uczniowie i ich opiekunka, nauczycielka Joanna Skowrońska, otrzymali dużo braw i gratulacji od uczestników konferencji.

Spotkanie przygotowały Danuta Potręć i Regina Strzemeska, wojewódzkie koordynatorki wspomnianego projektu i konsultantki KPCEN w Toruniu. Szkolni liderzy EG i zainteresowani nauczyciele uczestniczący w spotkaniu wysoko ocenili stronę merytoryczną i organizacyjną konferencji.

Szkolenie
Nowoczesne metody pracy i szkolni liderzy edukacji globalnej

Szkolni liderzy edukacji globalnej spotkali się 27 października 2018 r. na I części szkolenia „Nowoczesne metody pracy w realizacji zadań z obszaru edukacji globalnej w szkole”, które odbyło się w ramach projektu „Edukacja globalna. Liderzy szkolni na rzecz rozwoju” Moduł II. Warsztaty przygotowały i prowadziły regionalne koordynatorki projektu: Danuta Potręć i Regina Strzemeska, konsultantki Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Liderzy poznali kolejne etapy pracy metodą Design Thinking, którą mogą wykorzystać do planowania działań w szkole. Natomiast karty Learning Battle Cards stały się pomocą w procesie planowania wydarzeń podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (19–25 listopada 2018 r.), którego hasło w tym roku brzmi „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”

W planach jest II część szkolenia, która odbędzie się pod koniec listopada.

Danuta Potręć i Regina Strzemeska, regionalne koordynatorki projektu, konsultantki KPCEN w Toruniu

 

Fot. główna: Regina Strzemeska, KPCEN Toruń

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7049501