Edukacja ekologiczna nie tylko w szkole

Edukacja ekologiczna nie tylko w szkole

Postępująca degradacja środowiska pozwala przypuszczać, że świadomość społeczna w tym zakresie wciąż nie jest wystarczająca. Zaśmiecone lasy i akweny wodne nie świadczą dobrze o człowieku. Doniesienia naukowców o wzroście tempa wymierania gatunków roślin  i zwierząt, pogłębianiu się efektu cieplarnianego na skutek m.in. gospodarczej działalności człowieka wskazują, że kondycja naszego środowiska pogarsza się, co odbija się niekorzystnie również na naszym zdrowiu. Jesteśmy jedynym gatunkiem w przyrodzie, który wyniszcza swoje środowisko życia. Dla zachowania dóbr przyrody i poprawy kondycji naszego środowiska trzeba edukować obecne i przyszłe pokolenia. Niezwykle cenne są wszelkie inicjatywy w tym zakresie podejmowane nie tylko w szkole, ale też poza nią.

Na terenie całego kraju liczne fundacje, organizacje pozarządowe, nadleśnictwa prowadzą działalność w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa. Analiza stron internetowych ośrodków prowadzących ekoedukację przekonuje, że zachęcają one głównie dzieci i młodzież do udziału w konkursach, ciekawych warsztatach, a niektóre  z nich proponują zajęcia w formie zielonych szkół. Bogatą ofertę uzupełniającą edukację formalną z zakresu ekologii i ochrony środowiska mają też ośrodki zlokalizowane na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

Niestandardową ofertę edukacyjną prezentuje Stowarzyszenie ,,Tilia”. Jest to organizacja pozarządowa istniejąca od 1995 roku, która angażuje się w działania popularyzujące zagadnienia z zakresu ochrony przyrody. Stowarzyszenie prowadzi Szkołę Leśną na Barbarce, która od lat jest toruńskim ośrodkiem edukacji ekologicznej i rekreacji. Organizuje kampanie i programy edukacyjne promujące zachowania proekologiczne, np. cykliczne warsztaty z zakresu upcyklingu, a także edukację online w zakresie ochrony gatunkowej płazów.

Miłośnikom aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu Stowarzyszenie oferuje udział w cyklu biegów przełajowych pn. „Cross Barbarka 2020”. Bieg odbywa się raz w miesiącu – pierwsze niedziele miesiąca od lipca do października 2020 r. Terminy i zapisy  na stronie: http://www.tilia.org.pl/

Bardzo ciekawą ofertę edukacyjną posiada Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Na odwiedzających czekają m.in. Ogród Zoologiczny z pawilonem Akwarium Terrarium, kompleks Park Rozrywki – Zaginiony Świat, Ogród Botaniczny, Ośrodek Rekreacji Konnej, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie, a pełna oferta dostępna na stronie http://park-rozrywki.myslecinek.pl/,5,Imprezy.html.

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Zagadnienia szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska wśród mieszkańców  województwa kujawsko-pomorskiego od 20 lat popularyzuje Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej (WCEE). Edukacja ekologiczna prowadzona jest tu w ramach programów edukacyjnych dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. WCEE dysponuje salą dydaktyczno-konferencyjną wyposażoną w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz biblioteką, stanowiącą cenne źródło wiedzy dla mieszkańców Włocławka i okolic.

W ubiegłym roku Centrum zostało nagrodzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach konkursu EKO-ORŁY za zorganizowanie ecosurvivalu.

Na okres wakacji Centrum przygotowało wiele ciekawych lekcji (również w terenie) dla dzieci i młodzieży popularyzujących wiedzę z zakresu ochrony przyrody oraz wdrażających do ekologicznego stylu życia. Warto podkreślić, że każdy uczestnik zajęć o segregowaniu odpadów otrzyma bawełnianą torbę na zakupy. Tematy i zapisy na stronie: https://www.wcee.org.pl/

Zielona Szkoła w Goreniu Dużym znajduje się w centralnej części Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Ten nowoczesny ośrodek dydaktyczny stanowi jedną z atrakcji gminy Baruchowo. Lokalizacja ośrodka w bliskim sąsiedztwie jezior Goreńskiego i Skrzyneckiego sprzyja zainteresowaniu turystów, chcących połączyć aktywny wypoczynek z edukacją ekologiczną. Zielona Szkoła w Goreniu Dużym organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży zarówno w ośrodku, jak i w terenie, wykorzystując ich bogactwo przyrodnicze i atrakcyjny krajobraz. Celem działalności ośrodka jest popularyzacja ekologicznego stylu życia wśród mieszkańców naszego województwa oraz wprowadzenie ekologicznych nawyków do ich codziennego życia.
„Zielona Szkoła” posiada nowoczesny sprzęt multimedialny, jak również sprzęt terenowy przydatny przy prowadzeniu warsztatów (źródło: https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-107-centra_edukacji_ekologicznej_w.html).

Gruntowna edukacja prowadząca do wychowania świadomego konsumenta jest potrzebą czasów nam współczesnych. Wszelkie inicjatywy podejmowane w kierunku zmiany nawyków konsumenckich są szczególnie cenne i pożądane. Przegląd oferty wybranych centrów edukacji ekologicznej w naszym regionie wskazuje, że jest skoro ciekawych propozycji również na okres wakacji.

 

Netografia:

https://www.myslecinek.pl/

http://www.tilia.org.pl/

https://www.wcee.org.pl/

https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-107-centra_edukacji_ekologicznej_w.html

 

Opracowanie: dr Lena Tkaczyk, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7163712

Skip to content