Dzieje się w Braille’u

Dzieje się w Braille’u

Trwają prace budowlane dotyczące modernizacji warsztatów kształcenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. W ramach inwestycji o wartości 3 808 905,87 zł powstaną 2 nowe i 12 zmodernizowanych pracowni praktycznej nauki zawodu. Zadanie jest realizowane w ramach unijnego projektu konkursowego pt: „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy”.

W Ośrodku w Bydgoszczy kształci się młodzież niewidoma, słabo widząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W kompleksie uczy się obecnie ponad 500 podopiecznych, z czego 88 uczniów uczęszcza do szkół kształcenia zawodowego. Pod tym względem Ośrodek jest jednym z największych w Województwie Kujawsko-Pomorskim, z racji czego ma charakter placówki regionalnej.

Przetarg na roboty budowlane rozstrzygnięto 6 lipca 2017 r. W dniu 3 sierpnia 2017 r. z udziałem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego oraz Wicemarszałka Województwa Pana Zbigniewa Ostrowskiego (na zdjęciu) odbyła się uroczystość podpisania umowy przetargowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PIL-IF-BUD Grzegorz Adamski z Boruszyna na kwotę 1 715 850,00 zł.

Dzięki realizacji projektu zostaną utworzona 2 nowe, w pełni wyposażone pracownie dla zawodów kelnera w Technikum oraz florysty w Specjalnej Szkole Policealnej. Ponadto zmodernizowane zostaną pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji. W pierwszej kolejności zostały wykonane niezbędne prace rozbiórkowe. Kolejne etapy prac będą dotyczyły instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji C.O., wentylacyjnych i elektrycznych oraz niezbędnych drobnych robót modernizacyjnych.

W ramach projektu zakupione zostanie także specjalistyczne wyposażenie dla pracowni i warsztatów przy uwzględnieniu nowych technik i technologii stosowanych w danej branży. Uczniowie Ośrodka będą mogli korzystać ze specjalistycznych multimediów, sprzętu, oprogramowania, urządzeń, narzędzi i przyrządów w danym zawodzie, co wpłynie znacząco na jakość oferowanych usług edukacyjnych oraz zwiększy szanse osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Wartość projektu wynosi 3 808 905,87 zł, z czego 3 029 797,45 zł (85%) stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja w Braille’u jest pierwszą inicjatywą z pakietu propozycji inwestycyjnych przygotowanych dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa. Planujemy także m.in. kompleksową rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie przedszkole specjalne, basen rehabilitacyjny oraz kompleks warsztatów kształcenia zawodowego. W Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy powstanie w pełni wyposażony nowy budynek warsztatów kształcenia praktycznego. Przy kompleksie szpitalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja w Toruniu planuje się powstanie Medycznego Centrum Przyszłości. W ramach tej inwestycji w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu mają powstać 32 pracownie dla zawodów: technik dentystyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna oraz nowych: opiekunka środowiskowa, ortoptystka i technik ortopeda. Powstanie także pracownia anatomiczna i wspomagania komputerowego dla wszystkich zawodów, które umożliwią prowadzenie podstawy programowej na jak najwyższym poziomie. Chcemy także wprowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe do oferty Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.

Jarosław Przybył
Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych; Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164623

Skip to content