Dyżurnet.pl – nie bądźmy obojętni w sieci!

Dyżurnet.pl – nie bądźmy obojętni w sieci!

Rok po wybuchu pandemii i przeniesieniu wielu czynności do sieci – zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci – dociera do nas coraz więcej badań, danych i informacji o tym, jaki wpływ ma na nas czas izolacji oraz pracy i nauki online. Widoczny jest wzrost liczby incydentów, związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci – alarmuje Dyżurnet.pl, który został ogłoszony w zespołem miesiąca przez międzynarodowe Stowarzyszenie zespołów reagujących INHOPE.

Materiały, określane jako CSAM (ang. Child Sexual Abuse Material), przedstawiają seksualne wykorzystywanie dziecka. Przez ekspertów Dyżurnet.pl są one kategoryzowane jako treści pornograficzne z udziałem małoletnich (art. 202 k.k.). Najnowszy Raport Dyżurnet.pl, który w całości zostanie zaprezentowany w połowie kwietnia, jasno wskazuje na wzrost tego zjawiska. „W porównaniu do roku 2019 liczba zidentyfikowanych incydentów CSAM w roku 2020 wzrosła o blisko 10%  z 2 295 do 2 517. I to pomimo niższej o 12% liczby otrzymanych zgłoszeń z tej kategorii (8 021 w roku 2020 do 9 194 w roku 2019).” – czytamy w Raporcie za rok 2020.

Przyczyn tego zjawiska z pewnością jest wiele – ich liczba wzrasta poprzez izolację domową, spędzanie wielu godzin w sieci, przez wzrost zachowań przemocowych, zarówno w rodzinach, jak i w grupach rówieśniczych. Eksperci Dyżurnet.pl podkreślają, że choć wiele z tych materiałów zostało wytworzonych samodzielnie przez dzieci, na ogół nie zostały one wytworzone dobrowolnie, a za ich powstaniem stoi szantaż, przymuszenie, przemoc.

Bardzo ważna jest reakcja internautów – mówi Martyna Różycka, kierownik Zespołu Dyżurnet.pl w NASK – to dzięki czujności i zgłoszeniom od internautów możemy szybko zablokować materiały CSAM, a przy współpracy innych organów, nieść pomoc dzieciom, które zostały w ten sposób wykorzystane. W tym celu współpracujemy między innymi z hotlinami zrzeszonymi w INHOPE. Cieszymy się, że będąc częścią tego Stowarzyszenia zostaliśmy wybrani w marcu na hotline miesiąca.

Więcej informacji: NASK

Fot. NASK

25 marca 2021 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7190255

Skip to content