Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy na czele Stowarzyszenia “Społeczeństwo i Nauka SPiN”

Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy na czele Stowarzyszenia “Społeczeństwo i Nauka SPiN”

Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, została wybrana na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia “Społeczeństwo i Nauka SPiN”, które skupi organizacje i instytucje działające na polu popularyzacji nauki w Polsce.

– To duże wyróżnienie dla naszego toruńskiego centrum nauki, a jednocześnie potwierdzenie, że nasze dotychczasowe działania są realizowane na bardzo wysokim poziomie. To dzięki nim mogliśmy liczyć na wsparcie i zaufanie jakim obdarzyli nas członkowie założyciele nowego stowarzyszenia – mówi Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele instytucji popularyzujących naukę spotkali się w Warszawie w celu złożenia dokumentów rejestrujących stowarzyszenie “Społeczeństwo i Nauka SPiN”. Wśród członków założycieli znaleźli się przedstawiciele: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (Toruń), Centrum Nauki Kopernik (Warszawa), Centrum Nauki EXPERYMENT (Gdynia), PGE Giganty Mocy (Bełchatów), Fundacja Uniwersytet Dzieci (Kraków), Muzeum Inżynierii Miejskiej (Kraków), Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków), Planetarium w Olsztynie, Śląskiej Sieci Metropolitalnej sp. z o.o.(Gliwice) oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (Olsztyn). Do tej pory blisko 40 organizacji i instytucji było zrzeszonych w nieformalnym Porozumieniu “Społeczeństwo i Nauka”, które funkcjonowało od 2007 roku.

– Organizacja w nowym kształcie prawnym będzie kontynuowała realizowane przez Porozumienie działania i stawia na wspieranie kreatywności, myślenia krytycznego i podmiotowości obywateli oraz zachęcanie do żywego kontaktu z nauką poprzez umacnianie potencjału polskich centrów nauki, muzeów i innych organizacji, których wspólną wizją jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji – wyjaśnia Monika Wiśniewska.

Cele stowarzyszenia będą realizowane poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 • budowania sieci współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń członków Stowarzyszenia;
 • wspierania harmonijnego rozwoju polskiego środowiska centrów nauki, muzeów i innych organizacji dzielących cele Stowarzyszenia;
 • organizacji konferencji (w tym  corocznej konferencji Interakcja – Integracja), seminariów, warsztatów, wykładów i  innych form edukacji (w tym wirtualnych, np. e-szkolenia, webinaria etc.)  służących poszerzaniu kompetencji i wiedzy w zakresie celów Stowarzyszenia dla różnych grup;
 • inicjowania i prowadzenia działań i projektów w zakresie edukacji, promowania i popularyzacji nauki, komunikacji naukowej, rozwoju uczestnictwa w kulturze, zachowania dziedzictwa kulturowego będącego następstwem rozwoju nauki i techniki, wspomagania rozwoju osób wybitnie uzdolnionych, prowadzenia działalności profilaktycznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, akcji informacyjnych i szkoleń;
 • prowadzenia różnorodnych działań służących rozwijaniu kompetencji związanych z edukacją, popularyzacją nauki, komunikacją naukową oraz funkcjonowaniem instytucji i innych organizacji dzielących cele Stowarzyszenia;
 • inicjowania współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i sieciami w kraju i za granicą;
 • opracowywania i wydawania publikacji o tematyce związanej z działalnością Stowarzyszenia;
 • budowania wizerunku Stowarzyszenia poprzez działania informacyjne i promocyjne;
 • zabierania głosu w debacie publicznej i wyrażania opinii Stowarzyszenia;
 • analizowania nowych trendów społeczno-technologicznych i poszukiwania inspiracji dla działalności Stowarzyszenia;
 • działalności naukowo-badawczej;
 • podejmowania innych działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.

W skład Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

  • Monika Wiśniewska (Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy) – Prezes Zarządu;
  • Robert Firmhoffer (Centrum Nauki Kopernik);
  • Robert Salisz (Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie);
  • Natalia Grzywacz-Leszkowska (Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni);
  • Anna Grąbczewska (Fundacja Uniwersytet Dzieci).
Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7143032