Dumni z Powstańców – konkurs dla szkół na mural

Dumni z Powstańców – konkurs dla szkół na mural

Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z okazji 80. rocznicy powstania warszawskiego jest okazją do aktywizacji szkolnej i lokalnej społeczności w celu stworzenia projektu okolicznościowego muralu dla swojej placówki.

UCZESTNICY

 

Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych podmiotów oświatowych mieszczących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZADANIE KONKURSOWE

 

Zadanie konkursowe polega na:

  1. przygotowaniu projektu muralu, którego tematem będzie powstanie warszawskie; technika pracy jest dowolna, jednak prace wykonane tradycyjnie (papierowe) należy przesłać w formie skanu; projekt może być pracą indywidualną lub grupową;
  2. podaniu tytułu i opisaniu koncepcji pracy;
  3. przesłaniu zdjęć i określeniu stanu technicznego ściany zewnętrznej należącej do uczestnika konkursu, na której miałby powstać okolicznościowy mural;
  4. wykonaniu wizualizacji projektu na ścianie, na której miałby powstać okolicznościowy mural;
  5. przedstawieniu propozycji aktywności towarzyszącej uroczystemu odsłonięciu muralu (np. koncert, spektakl, wystawa, pokaz, rekonstrukcja historyczna, happening, piknik, gra, warsztaty, konkurs czy działania realizowane w przestrzeni wirtualnej).

 

ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 15.05.2024 r. do 21.06.2024 r.

Każdy uprawniony do uczestnictwa w konkursie może przesłać dwa zgłoszenie konkursowe, ale projekty murali muszą być różnych autorów.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są wyłącznie drogą mailową: rekrutacja@bohateron.pl

Na zgłoszenie składają się:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w postaci pliku zapisanego w formacie pdf; formularz nie wymaga podpisów; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

ZGODA NA UDZIAŁ w Konkursie podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika Konkursu; zgodę należy przesłać w formie skanu/zdjęcia dokumentu; wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

PLIK Z PROJEKTEM MURALU – praca w wersji elektronicznej, a w przypadku prac stworzonych na papierze może to być skan lub dobrze wykadrowane zdjęcie zrobione z góry (tak, żeby jak najbardziej przypominało skan).

PLIK Z WIZUALIZACJĄ MURALU DO 100m2 NA SZKOLNEJ ŚCIANIE tzn. ściana może być większa, jednak malowidło nie powinno zajmować więcej niż 100m2.

1-3 ZDJĘĆ proponowanej ściany zewnętrznej; zdjęcia powinny być dobrej jakości (wyraźne i jasne) w formacie jpg.

Łączna waga wszystkich plików nie powinna przekroczyć 25 MB

 

DO PODRANIA

 

[Regulamin]

[Formularz zgłoszeniowy]

[Zgoda na udział]

[Plakat na stronę]

[Plakat do druku]

Źródło: bohateron.pl/

_

24 maja 2024 r.

 

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165216

Skip to content