Drzwi Otwarte w KPCEN we Włocławku

Drzwi Otwarte w KPCEN we Włocławku

28 września 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbyły się Drzwi Otwarte.

W I części spotkania uczestnicy mogli wysłuchać bardzo ciekawego wystąpienia dotyczącego efektywnej współpracy szkoły z rodzicami, które przedstawiła pani dr Anita Frankowiak – Dyrektor Instytutu Dyplomacji, wykładowca akademicki – specjalista ds. komunikacji niewerbalnej.

Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty pani Maria Mazurkiewicz omówiła natomiast Zmiany w prawie oświatowym w kontekście priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w roku szkolnym 2017/2018.

Tę część Drzwi Otwartych zakończyła prezentacja oferty KPCEN we Włocławku, której dokonał Dyrektor KPCEN we Włocławku pani Grażyna Troszyńska.

W II części swoje działania i ofertę edukacyjną przedstawiły pracownie i wydziały naszej placówki:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe, wdrażanie nowej podstawy programowej, promocja dobrych praktyk oraz zajęcia akcentujące pracę w grupie i zastosowanie metody projektu edukacyjnego – Pracownia Informacji i Promocji.
  • Wsparcie dla kadry kierowniczej, podniesienie jakości edukacji przyrodniczej i informatycznej, wzmacnianie wychowawczej roli szkoły, działań profilaktycznych, indywidualizacja kształcenia – Pracownia Zarządzania, Diagnozy i Wychowania.
  • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach, kształcenie specjalne oraz zmiany w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji.
  • Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie, odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych, nauki programowania oraz promocja czytelnictwa – Biblioteka Pedagogiczna KPCEN we Włocławku.

Więcej informacji na stronie KPCEN we Włocławku: www.cen.org.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6889969