Druga odsłona kampanii #NieZostawiamCzytelnika

09 czerwiec Druga odsłona kampanii #NieZostawiamCzytelnika

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich logo

Ogólnopolska kampania #NieZostawiamCzytelnika jest realizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Celem drugiej odsłony ogólnopolskiej kampanii #NieZostawiamCzytelnika jest przede wszystkim promowanie wdrażania rozwiązań technologicznych ułatwiających wszystkim grupom odbiorców dostęp online do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem  czytelników o szczególnych potrzebach.

Według statystyk w Polsce żyje ok. 3 mln osób z różnymi niepełnosprawnościami. Poszerzenie oferty bibliotek o działania online skierowane do tej grupy osób jest więc przedsięwzięciem o ogromnym znaczeniu społecznym.

SBP przygotowało webinarium inaugurujące realizowaną przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich kampanię #NieZostawiamCzytelnika. W trakcie spotkania adresowanego do 200 bibliotekarzy z wszystkich typów bibliotek, zostanie zaprezentowana idea kampanii oraz jej szczegółowy przebieg. Uczestnicy będą też mogli wysłuchać wykładu poświęconego różnym rodzajom niepełnosprawności. W jego trakcie zostanie podkreślona waga dostępności cyfrowej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Webinarium odbędzie się 16 czerwca 2021 r. w godzinach 13.00-14.00.

Zachęcamy do wzięcia udziału (formularz rejestracyjny)

Szczegóły na stronie akcji

 

Źródło: sbp.pl

9 czerwca 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,811,743