Dotacja dla placówek wychowania przedszkolnego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2022 roku

Dotacja dla placówek wychowania przedszkolnego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2022 roku

Brześć Kujawski logo

Gmina Brześć Kujawski otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla :

  • Przedszkola nr 1 w Brześciu Kujawskim w kwocie 3000,00 zł wkład własny 750,00 zł.
  • oddziały przedszkolne w Wieńcu w kwocie 2 500,00 zł wkład własny 625,00 zł.

 

Łączna wysokość otrzymanej dotacji wynosi 5 500 zł oraz wkład własny 1.375,00 zł.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 jest realizowany jako program wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego oraz biblioteki szkolne i pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Głównym celem programu jest wieloaspektowy rozwój bibliotek, wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów dzięki uatrakcyjnieniu księgozbiorów bibliotek poprzez zakup nowości wydawniczych oraz rozwój współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji.

 

Źródło: brzesckujawski.pl

23 listopada 2022 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,056,013