KPCEN w Toruniu doskonali nauczycieli już 30 lat!

KPCEN w Toruniu doskonali nauczycieli już 30 lat!

 

Szanowni Państwo,

jesteśmy z Wami już od 30 lat. Nasze święto stało się inspiracją do zmian wizerunkowych. Zaczynamy od nowej strony WWW naszej placówki i nowego logotypu. Staraliśmy się, aby nasza internetowa wizytówka i jej funkcjonalność odpowiadały zgłaszanym przez Państwa oczekiwaniom.

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem 2019/2020, który przygotowało Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu: Oferta form kształcenia

Nauczyciel w obecnych czasach powinien mieć kompetencje, które pomogą w nadążaniu za zmianami i procesem ewolucji w szkołach. W każdym typie placówki oświatowej spotykamy się ze  zróżnicowanymi potrzebami odbiorców. Różne są oczekiwania wobec nauczyciela, zatem powinien on nieustannie doskonalić swój warsztat pracy i kompetencję uczenia się przez całe życie pielęgnować zarówno u siebie, jak i wzmacniać u uczniów. Współczesny pedagog patrząc w przyszłość powinien wdrażać i stosować nowe rozwiązania, pamiętać o różnicach pomiędzy skuteczną a nieskuteczną technologią i dbać przy tym o dobre relacje.

Biorąc pod uwagę priorytety państwa, strategie rozwoju województwa oraz prośby zgłaszane przez naszych odbiorców, przygotowaliśmy na rok szkolny 2019/2020 nowy Informator. Naszymi formami doskonalenia pragniemy wspierać w rozwoju wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach i innych placówkach oświatowych – począwszy od  szkoleń z zakresu realizacji podstaw programowych przez metodykę nauczania, wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwo zawodowe, a kończąc na procesie awansu zawodowego i dynamicznie zmieniających się przepisach prawa oświatowego. Nie zapominamy również o warsztacie pracy i rozwoju osobistym nauczycieli. Odpowiadając na Państwa oczekiwania, umieściliśmy w naszej ofercie tematykę egzaminów zewnętrznych, nowoczesnych technologii oraz podejmujemy się wyzwania, jakim jest e-learning. Wszystkie nasze działania pomagają rozwijać kompetencje kluczowe u nauczycieli i uczniów.

Wspieramy szkoły i placówki edukacyjne na wszystkich poziomach. Państwa sugestie są dla nas impulsem do rozwoju. Poza propozycjami z Informatora, możemy przygotować dla Państwa formy doskonalenia odpowiadające indywidualnemu zapotrzebowaniu.

Nowy rok szkolny 2019/2020 niesie kolejne zadania edukacyjne. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie sprawimy, że wspólnie będzie nam łatwiej mierzyć się ze stawianymi edukacji celami.

 

Sławomir Żebrowski

dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli

w Toruniu

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,139,223