Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych

Dłoń z długopisem na kartkach z zapisami matematycznymi.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji Logotyp

Szkolenie w formule warsztatów „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych” obejmuje 8 godzin dydaktycznych (4 warsztaty po 2 godziny) i ma na celu wsparcie merytoryczne i praktyczne dla w/w grupy adresatów w zakresie rozwijania własnego warsztatu pracy i realizacji zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Pozostałe informacje, m.in. cele, tematyka, szczegółowy program szkolenia podane są w Sylabusie szkolenia.

Organizacja szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w formule warsztatów on-line w formie obowiązkowych 4 warsztatów (każde po 2 godziny dydaktyczne) na platformie Google Meet. Obecność na wszystkich warsztatach na platformie jest obowiązkowa.

Aby uzyskać zaświadczenie ORE o ukończeniu szkolenia należy uczestniczyć we wszystkich warsztatach (100% zajęć) oraz wypełnić ankietę ewaluacyjną na zakończenie szkolenia.

Terminy:

  1. warsztat 1 – 4.03.2024 r., g. 14.00-15.30
  2. warsztat 2 – 11.03.2024 r., g. 14.00-15.30
  3. warsztat 3 – 18.03.2024 r., g. 14.00-15.30
  4. warsztat 4 – 25.03.2024 r., g.14.00-15.30

 

Ostateczny termin zaliczenia szkolenia to 25 marca 2024 roku.

Rekrutacja prowadzona jest do dnia: 29 lutego 2024 roku, do końca dnia lub do wyczerpania miejsc.

Sylabus szkolenia.pdf

_

22 lutego 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7190255

Skip to content