Doradztwo zawodowe w szkole – kurs KPCEN w Toruniu

Doradztwo zawodowe w szkole – kurs KPCEN w Toruniu

W siedzibie KPCEN w Toruniu zorganizowano kurs Konstruowanie programu realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Zajęcia odbyły się w cyklu dwóch spotkań na przełomie września i października 2018 r. W kursie uczestniczyło 19 osób, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia przygotowała i prowadziła Dorota Andrzejewska, konsultant KPCEN.

Nowe rozporządzenie MEN w sprawie doradztwa zawodowego zobligowało nauczycieli do wypracowania programu realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Jest to ważny dokument, który należy stworzyć w oparciu o diagnozę szkolną. Powinien on zawierać m.in. planowane działania wszystkich nauczycieli w szkole oraz uwzględniać treści programowe preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego, w zależności od etapu edukacyjnego.

W sposób przejrzysty i praktyczny opracowaliśmy szkielet budowania WSDZ we współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami i instytucjami. Nauczyciele zgodni byli co do tego, że szkoła powinna stwarzać warunki do diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje pomocne w planowaniu kariery, pozyskiwania i udostępniania ich. Ważne jest, aby działania w ramach WSDZ prowadzone były planowo i systematycznie. Dziękuję nauczycielom za udział w kursie i życzę powodzenia w realizacji zaplanowanych działań.

Zachęcam do udziału w sieci Doradztwo zawodowe dziś i jutro – informacja na stronie KPCEN, zakładka OfertaSieci współpracy i samokształcenia: http://www.kpcen-torun.edu.pl/course/view/3398

Zapraszam nauczycieli, wychowawców, doradców na kolejną edycję kursu w grudniu.

Dorota Andrzejewska

konsultantka KPCEN w Toruniu

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134609