Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe zaprasza do udziału w konkursie literackim

Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe zaprasza do udziału w konkursie literackim

Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe logo

Zarząd Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie zaprasza do udziału w konkursie poetycko-literackim związanym z obchodami 730-lecia Ziemi Dobrzyńskiej .

Dla uczczenia tej ważnej historycznie i tożsamościowo-mentalnie rocznicy, Zarząd DTN ogłasza otwarty konkurs poetycko-literacki pt. Rewerans Dobrej Ziemi.

Tematyka twórczości powinna obejmować:

  • ważne wydarzenia z historii Ziemi Dobrzyńskiej (m.in. wojny, powstania, bitwy, okresy zaborów i okupacji: od litewskich, krzyżackich aż po sowiecką), jej tożsamości i kultury, w tym także kultury ludowej oraz opisu konkretnego (sygnowanego w tytule) krajobrazu;
  • osoby i grupy osób szczególnie zasłużone dla jej dziejów, ale także teraźniejszości, w tym także mniejszości narodowościowe;
  • obiekty (zabytki i inne obiekty nieruchome oraz ruchome) i miejsca historyczne, w tym zabytki archeologiczne, zamki, pałace, dwory, świątynie i kaplice oraz nekropolie.

 

Utwór dotąd nigdy niepublikowany należy przesłać w formie załącznika (pliki: WORD-owski oraz PDF) w terminie do 31 marca 2021 r. na adres mailowy: dtnrypin@onet.eu

O wynikach konkursu uczestnik zostanie zawiadomiony drogą mailową.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej organizatora

Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą mailową na adres: dtnrypin@onet.eu

 

Regulamin Konkursu

 

Źródło: rypin.eu

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646027