Dobra edukacja kluczem do dobrej przyszłości

Dobra edukacja kluczem do dobrej przyszłości

Województwo Kujawsko-Pomorskie

1 września uczniowie wrócą do szkół po blisko półrocznej przerwie. To będzie wyjątkowy rok. Na dzieci i młodzież czekają nie tylko wyzwania edukacyjne, ale także zmiany związane z obostrzeniami związanymi z epidemią Covid-19. Stworzona w odpowiedzi na zamknięcie szkół Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa będzie kontynuowana, a kierowana do młodych oferta będzie uzupełnieniem programu nauczania. Samorząd województwa konsekwentnie wspiera rozbudowę i rozwój placówek oświatowych. Obecnie największe inwestycje prowadzone są w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, dzięki którym placówki zyskają nowoczesną przestrzeń nauki, integracji i rehabilitacji. Trwają przygotowania do budowy przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.

Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Budujemy pracownie do nauki zawodu dla osób z niepełnosprawnościami i przedszkola dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, przyznajemy stypendia dla najlepszych uczniów. W sytuacji lockdownu związanego z epidemią Covid-19 stworzyliśmy Kujawsko-Pomorską Szkołę Internetową, która została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. To potrzebne projekty, które odpowiadają potrzebom młodszym i starszym – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu trwa realizacja inwestycji, która całkowicie odmieni placówkę. Nowoczesne warsztaty kształcenia zawodowego, pierwszy w regionie basen rehabilitacyjny z przeciwprądem i nowe przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami – to elementy wartego blisko 36 milionów złotych przedsięwzięcia. Więcej.

Warsztaty nauki zawodu

Projekt obejmuje budowę nowego kompleksu warsztatów kształcenia zawodowego ze specjalistycznym wyposażeniem, basenu rehabilitacyjnego oraz boiska, a także modernizację internatu i pracowni kształcenia praktycznego.

Ośrodek będzie dysponował jedynym w regionie basenem z przeciwprądem, dzięki któremu możliwe jest pływanie w miejscu, co pozytywnie wpływa na rehabilitację narządów ruchu i podnośnikiem, który ułatwia wejście do basenu i pływanie osobom niepełnosprawnym.

Wchodząca w skład KPSOSW branżowa szkoła I stopnia, kształci uczniów w 11 zawodach: kucharz, cukiernik, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy stolarza, asystent fryzjera.

Przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Powstaje tu także nowe przedszkole specjalne dla 26 dzieci w wieku od 3 do 7 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, a także z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Dzieci będą korzystały ze specjalistycznych sal, w których prowadzone będą zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne, między innymi integracji sensorycznej, logopedycznej, muzykoterapii, czy aktywności ruchowej i twórczej. Po ukończeniu nauki w przedszkolu każde dziecko będzie mogło kontynuować naukę w szkole specjalnej. Przedszkole przyjmie pierwsze maluchy we wrześniu 2021 roku.

Nowe przedszkole dla 21 dzieci z niepełnosprawnościami powstanie także przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy w specjalnie do tego celu zaadaptowanym budynku, przekazanym przez władze miasta.

Duże inwestycje realizowane są w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy. Obecnie trwają tam zaawansowane prace na budowie nowego budynku warsztatów praktycznej nauki zawodu. Nowe pracownie zostaną otwarte wiosną przyszłego roku. Po raz pierwszy w kraju osoby niesłyszące będą mogły kształcić się w zawodzie technik dentystyczny. W nowym budynku, z użytkowym poddaszem, powstanie dziesięć nowoczesnych pracowni: po dwa warsztaty elektrotechniczne, gastronomiczne i dentystyczne i po jednym kosmetycznym, fryzjerskim, ogrodniczym i florystycznym. W pracowniach będą kształcić się przyszli technicy elektronicy, informatycy, floryści, technicy żywienia i usług gastronomicznych, kucharze i cukiernicy. Dodatkowo od września 2021 roku uruchomione zostaną nowe kierunki: fryzjer, technik usług kosmetycznych, technik ogrodnik. W Bydgoszczy młodzież z dysfunkcją słuchu po raz pierwszy w kraju będzie miała możliwość kształcenia się także na kierunku technik dentystyczny. Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych, z czego 7 milionów złotych stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a pozostałe 4 miliony złotych to środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

Fot. Filip Markowski dla UMWKP, Zajęcia w bydgoskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Stanisława Maczka

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6890001