Depresja, samookaleczenia i samobójstwa – szkoła w obliczu kryzysu. Interwencja kryzysowa i zarządzanie kryzysem

Fragment postaci obejmującej podkurczone nogi.

Depresja, samookaleczenia i samobójstwa – szkoła w obliczu kryzysu. Interwencja kryzysowa i zarządzanie kryzysem

Ośrodek Rozwoju Edukacji Logotyp

W trakcie szkolenia omówione zostaną zachowania mogące sygnalizować depresję lub epizod depresyjny ucznia. Uczestnicy wspólnie zastanowią się nad tym, jakie narzędzie w ramach profilaktyki może wykorzystać szkoła wobec problemu samookaleczeń i samobójstw. Omówione zostaną zarówno procedury interwencji kryzysowej wobec ucznia, rówieśniczej interwencji kryzysowej oraz procedury postwencyjne szkoły w przypadku wystąpienia kryzysu w szkole.

Adresatami szkolenia są dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych.

Szkolenie online jest jednodniowe i odbędzie się na platformie ZOOM. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link na 2 dni przed szkoleniem.

Termin: 31 maja 2023 r. w godz. 9.00-14.00

Link do rejestracji

Fot. Pixabay

_

23 maja 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7039252