Depresja dzieci i młodzieży: profilaktyka, diagnoza, wsparcie nauczycieli i rodzin – seminarium online

Grafika wydarzenia z podstawowymi informacjami o nim bordową czcionką, tło szare, wizerunki siedzącego dziecka z niezadowoloną miną

Depresja dzieci i młodzieży: profilaktyka, diagnoza, wsparcie nauczycieli i rodzin – seminarium online

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu serdecznie zaprasza do udziału w seminarium online: “Depresja dzieci i młodzieży: profilaktyka, diagnoza, wsparcie nauczycieli i rodzin”, które odbędzie się 15 listopada 2023 r. (środa), godz. 14.00-16.15.

Depresja to grupa zaburzeń psychicznych, dotykająca coraz liczniejszego grona osób w różnym wieku. Odpowiedzią na tę niepokojącą tendencję powinny być działania, podejmowane m.in. przez środowisko rodzinne i oświatowe. Wzrost świadomości społecznej, wzmocnienie profilaktyki, trafne diagnozowanie i skuteczne wsparcie to tylko niektóre zadania do realizacji. “Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty” (…) to także działanie wpisujące się w realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

W związku z powyższym, Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza do udziału w wydarzeniu, które adresowane jest do nauczycieli różnych typów szkół, a także wszystkich osób zainteresowanych wspomnianą tematyką. Mamy nadzieję, że uda się Państwu zdobyć wiele przydatnych, praktycznych informacji, dotyczących tego tak ważnego zagadnienia.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Program seminarium (PDF, 352 KB) (opis alternatywny programu konferencji PDF, 108 KB)

[Formularz rejestracyjny]

Informacje dotyczące zaplanowanych wystąpień

“Symptomy depresji u dzieci i młodzieży – sposoby rozpoznawania i wsparcia” – Mirosława Bochner (Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach)

Wykład ma na celu zróżnicowanie depresji głównej od depresji młodzieńczej. Omówione zostaną symptomy depresji u dzieci i młodzieży oraz podstawowe sposoby wsparcia.

“Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych” – Katarzyna Wojciechowska (Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu)

“Uczeń z depresją w szkole” – Magdalena Masłowska

Podczas wykładu przedstawione zostaną sposoby reagowania i wsparcia ucznia z zaburzeniami depresyjnymi w szkole oraz formy współpracy z rodziną ucznia cierpiącego na depresję.

Informacje na temat prelegentów

Mirosława Bochner (Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach)

Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach ACC International Coach Federation, członek Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Od lat zajmuje się tematyką związaną z profilaktyką i wzmacnianiem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, budowaniem odporności psychicznej, rozwijaniem zaradności i skuteczności u dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem adekwatnej samooceny. Ponad 2000 tysiące godzin szkoleń z dorosłymi w zakresie budowania poczucia wartości, odporności psychicznej, treningów umiejętności społecznych, asertywności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (śmierć, żałoba, myśli samobójcze). W pracy z ludźmi interesuje się tym, co drugi człowiek wnosi do relacji i jak może ten potencjał wykorzystać w kierunku świadomego rozwoju osobistego. W proponowanych warsztatach stara się zbalansować wiedzę i praktykowanie konkretnych zachowań niosących zmianę dla polepszenia funkcjonowania. Wiedza dotyka aspektów akceptowania siebie, negatywnych przekonań, filarów poczucia własnej wartości; praktykowanie skupia się wokół ćwiczenia zachowań pożądanych. Jest przekonana, że kontakt z innymi osobami z grupy warsztatowej daje możliwość odkrywania własnych zasobów i mocnych stron. Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w obszarach skutecznych metod uczenia się, uaktywniania i stymulowania mózgu w procesie przyswajania wiedzy, interwencji kryzysowej na terenie szkoły. W obszarze interwencji kryzysowej zajmuje się tematyką związaną z radzeniem sobie w żałobie, żalu po stracie, zachowań suicydalnych. Ponad dziesięć lat superwizuje pracę wychowawców ośrodków wychowawczych, współpracuje ze stowarzyszeniami pracującymi na rzecz rodziny i zastępczego rodzicielstwa.

Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Po przeszkoleniu w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Katarzyna Wojciechowska (Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu)

Lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, seksuolog, Koordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrii Młodzieży oraz Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

Magdalena Masłowska

Pedagog, suicydolog, terapeuta pedagogiczny, realizator programów profilaktycznych, edukator bezpieczeństwa cyfrowego. W codziennej pracy angażuje się w działania na rzecz dzieci, młodzieży oraz rodziców, mające na celu wsparcie i pomoc młodym ludziom i ich rodzinom w kryzysie, trudnej sytuacji życiowej.

 

10 listopada 2023 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7159163

Skip to content