Debata online “Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”

Debata online “Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”

IBE Instytut Badań Edukacyjnych - logo

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w debacie online, wydarzeniu organizowanym przez zespół projektu „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej. Wydarzenie odbędzie się 17 kwietnia 2024 r., w godzinach 12:00–14:15 na platformie Google Meet.

Celem debaty jest próba odpowiedzi na pytania o:

 • metodykę pracy z uczniem na rzecz kształtowania tożsamości narodowej,
 • sposoby ekspresji tożsamości narodowej uczniów na poszczególnych poziomach szkół,
 • sposoby edukacji ku tożsamości narodowej w warunkach wielokulturowości,
 • edukację ku tożsamości narodowej poprzez edukację regionalną.

 

W trakcie debaty będzie prowadzona rozmowa z nauczycielkami i nauczycielami, z ekspertkami i ekspertami o miejscu tożsamości narodowej w edukacji w polskiej szkole oraz o wyzwaniach z tym związanych.

Podczas debaty postawione zostaną następujące pytania:

 • Czy i w jakim stopniu kategoria narodowa określa tożsamość współczesnej młodzieży?
 • Czy szkoła winna zajmować się kształtowaniem tożsamości narodowej uczniów?
 • Czy nauczyciele mają zagwarantowaną należną im swobodę w realizacji podstawy programowej w zakresie edukacji ku tożsamości narodowej?
 • Jakie formy dydaktyczne utraciły swoją skuteczność, a jakie pozwalają na pracę ze współczesnym uczniem?
 • W jaki sposób edukacja ku tożsamości narodowej prowadzona jest na terenach zróżnicowanych kulturowo i etnicznie? na terenach pogranicza? w warunkach wielokulturowości wielkich miast?
 • Jak mówić o spornych kwestiach narodowych w klasach z uczniami z Ukrainy?

 

Na te i inne pytania będą starali się odpowiedzieć uczestniczący w debacie eksperci IBE oraz zaproszeni goście:

 • dr Katarzyna Stankiewicz, pedagog, nauczyciel języka polskiego jako obcego, pracownik naukowy UKSW, z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego współtworzyła Model Integracji Imigrantów w Gdańsku;
 • mgr Paweł Prusik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Mirosława Biernackiego w Warszawie – Wola, nauczyciel historii;
 • mgr Damian Jasko, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej im. 18. Pułku Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie

 

FORMULARZ REJESTRACJI

AGENDA

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie projektu.

Źródło: IBE

_

11 kwietnia 2024 r.

 

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181720

Skip to content