Czytanie ze zrozumieniem i kreatywne pisanie – warsztaty

Czytanie ze zrozumieniem i kreatywne pisanie – warsztaty

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu oraz prof. UMK, dr hab. Maciej Wróblewski zapraszają uczniów szkół podstawowych klas 6-8 do udziału w warsztatach czytania ze zrozumieniem i kreatywnego pisania, które skutecznie pomogą przygotować się do testu ósmoklasisty.

Prowadzenie i osoba odpowiedzialna za warsztaty:

prof. UMK, dr hab. Maciej Wróblewski – literaturoznawca z doświadczeniem polonisty uczącego w szkole podstawowej, krytyk literacki, współtwórca kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Przebieg warsztatów:

  • w pierwszej części uczniowie będą kształcić, według autorskiej metody, umiejętność czytania ze zrozumieniem fragmentów tekstów literackich i nieliterackich (pamiętnik, dziennik, opis podróży, esej) dostosowanych do odbiorcy w wieku 12-15 lat,
  • w drugiej części uczniowie będą pisać własne teksty – literackie i nieliterackie – których punktem wyjścia jest wybrany fragment przeczytanego wcześniej utworu.

 

Wszystkie materiały zapewnia prowadzący warsztaty.

Miejsce warsztatów:

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu (ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4).

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przygotuje zestawienie bibliograficzne i quiz na temat czytania ze zrozumieniem i kreatywnego pisania, a na stronie internetowej Biblioteki i w gablotach zaprezentuje najnowsze publikacje dostępne w jej zasobach.

Czas trwania warsztatów:

  • do 90 minut – warsztaty będą odbywały się w czwartki z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

 

Godziny warsztatów:

  • grupa pierwsza 15.00–16.30,
  • grupa druga 16.45–18.15.

 

Termin realizacji warsztatów:

  • dwa razy w miesiącu od września do listopada 2020 r.

 

Maksymalna liczba osób w jednej grupie – do 10 uczestników.

Termin przesyłania zgłoszeń:

  • do 10 września na adres: matej@umk.pl

 

Uczestnicy warsztatów proszeni są o dostarczenie na pierwsze spotkanie oświadczenia rodziców/opiekunów dotyczącego zgody na samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć.

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Fot. Pixabay

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7021381