„Czy używanie młotka i nożyczek ma wpływ na oceny z matematyki? Znaczenie rozwijania zdolności manualnych u uczniów szkoły podstawowej” – konferencja

„Czy używanie młotka i nożyczek ma wpływ na oceny z matematyki? Znaczenie rozwijania zdolności manualnych u uczniów szkoły podstawowej” – konferencja

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - logo

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat sposobów nauczania opartego na rozwoju umiejętności manualnych oraz realizacji zadań w komunikacji z innymi. Spotkanie wynika z potrzeby podniesienia jakości edukacji poprzez podkreślenie roli nie tylko zdobywanej wiedzy, ale również umiejętności, w tym umiejętności technicznych. Od absolwentów szkół wymaga się gotowości do stałego przekraczania granic tradycyjnych specjalności, gdyż zwiększa to wydatnie szanse przystosowania się młodych ludzi do zmiennych warunków, w jakich przyjdzie im później pracować. Ważne jest przy tym stosowanie skutecznych metod rozpoznawania predyspozycji technicznych uczniów, niezbędnych do dokonywania przez nich właściwych wyborów dalszego kształcenia. Z kolei doświadczenia współczesnej psychologii podkreślają znaczenie ćwiczeń manualnych dla rozwoju mózgu. Doskonalenie umiejętności manualnych wymaga nie tylko wykonywania zadań praktycznych wskazanych przez nauczyciela, ale też pracy w zespole, co wskazuje na potrzebę tworzenia odpowiednio wyposażonych pracowni technicznych (tzw. mikrośrodowiska pracy) do prawidłowej realizacji podstawy programowej techniki oraz wdrażania, zalecanej przez MEiN na lekcjach techniki w szkole podstawowej, metody projektów.

Idea konferencji wpisuje się w realizację kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 „Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych” oraz priorytet Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty „Wzmocnienie procesu nauczania i uczenia się języka polskiego, matematyki i języków obcych w celu poprawy wyników egzaminu zewnętrznego”.

Adresatami konferencji są przede wszystkim dyrektorzy oraz nauczyciele techniki i doradztwa zawodowego szkół podstawowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Termin: 22 października 2021, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń

Konferencja zorganizowana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

Więcej informacji TUTAJ

Fot. Pixabay

8 października 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165142

Skip to content