Co zachęca do podjęcia pracy nauczyciela zawodu?

Nauczyciel zawodu i trzech uczniów w warsztatach szkoły technicznej.

Co zachęca do podjęcia pracy nauczyciela zawodu?

IBE Instytut Badań Edukacyjnych - logo

Zakończono analizę wstępnych wniosków z badania jakościowego poświęconego pozafinansowym czynnikom, które przyciągają lub odpychają od wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie branżowym. Zainteresowanie motywacją do podjęcia pracy nauczyciela zawodu i pozostania w niej pozwala rzucić światło na szeroką problematykę potrzeb kadry nauczycielskiej w szkolnictwie branżowym.

Według uczestników badania, motywacje do podjęcia pracy nauczyciela w szkołach kształcących w zawodach składają się zarówno z czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Najczęściej wymieniane czynniki wewnętrzne to:

  • Użyteczność społeczna – tym, co przyciąga nauczycieli zawodu do pracy, jest przekonanie o możliwości kształtowania przyszłości młodych ludzi, bycie mentorem, możliwość odegrania ważnej roli w przygotowaniu uczniów do wejścia na rynek pracy.
  • Rozwój zawodowy – istotnym czynnikiem przyciągającym jest także możliwość doskonalenia zawodowego, wpływająca na satysfakcję z pracy i będąca gwarantem przekazywania uczniom wysokiej jakości wiedzy i umiejętności.
  • Praca z młodzieżą – silną motywacją do pracy w zawodzie nauczyciela zawodu jest możliwość codziennego kontaktu z młodzieżą, nawiązywanie opartych na zaufaniu i współpracy relacji z uczniami oraz wspieranie ich w rozwoju osobistym, społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

 

Czynniki te często współwystępują z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak:

  • Wsparcie otoczenia – istotną motywacją zewnętrzną do podjęcia decyzji o pracy w zawodzie nauczyciela zawodu jest przekonanie osób trzecich o szczególnych umiejętnościach związanych z przekazywaniem wiedzy i umiejętności uczniom, budowaniem relacji, gotowością do ciągłego rozwoju zawodowego.
  • Czas dla rodziny – czynnikiem przyciągającym nauczycieli zawodu jest także przekonanie o większej elastyczności pracy, która jest szczególnie istotna w kontekście możliwości łączenia życia zawodowego z życiem osobistym i rodzinnym.
  • Bezpieczeństwo zatrudnienia – jak w przypadku każdej pracy, część osób wybiera pracę nauczyciela zawodu ze względu na korzyści związane z bezpieczeństwem oraz stabilnością zatrudnienia, przewidywalnego czasu pracy, a także z góry określonej ścieżki awansu zawodowego.

 

Wnioski te są zgodne z wynikami badań przeprowadzonych w innych krajach i podkreślają istotność wewnętrznej motywacji nauczycieli zawodu do angażowania się w pracę w szkołach. Warto podkreślić, że dystansują się one od stereotypowej wizji nauczyciela, który kieruje się jedynie perspektywą wolnego czasu, długich wakacji, czy pewności zatrudnienia.

Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych, fot. IBE

_

15 kwietnia 204 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7189523

Skip to content