Bydgoszcz chce zostać Miastem Przyjaznym Dzieciom

Logo inicjatywy Miasto Przyjazne Dzieciom.

Bydgoszcz chce zostać Miastem Przyjaznym Dzieciom

Bydgoszcz logo

Miasto Bydgoszcz zdecydowało się ubiegać o tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom UNICEF. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej (25.03) omówione zostały najważniejsze działania, które od kilku miesięcy podejmuje miasto rozpoczynając starania o ten zaszczytny tytuł. Jeżeli uda się go uzyskać, będzie on zwieńczeniem konsekwentnych, wieloetapowych działań podejmowanych przez miasto na rzecz najmłodszych bydgoszczanek i bydgoszczan.

Program Miasto Przyjazne Dzieciom to międzynarodowa inicjatywa UNICEF zapoczątkowana w 1996 roku podczas obrad Konferencji Narodów Zjednoczonych w Turcji. Idea powstała na skutek m.in: wzrastającej liczby dzieci mieszkających w miastach, decentralizacji administracji państwowej na rzecz struktur samorządowych oraz przekonania, że zaangażowanie obywatelskie i udział dzieci są kluczowymi elementami dobrego zarządzania. W Polsce Program Miasto Przyjazne Dzieciom jest realizowany od 2018 roku. Pierwszym polskim miastem, które otrzymało ten tytuł była w 2022 roku Gdynia, rok później – Sopot.

– Bydgoszcz jest miastem otwartych, tolerancyjnych i życzliwych mieszkanek i mieszkańców. Od lat podejmujemy działania zmierzające do tego, by każdy czuł się w naszym mieście dobrze – równy, ważny i bezpieczny. Tak też chcemy, by czuły się najmłodsze obywatelki i obywatele miasta – by mieli najlepsze warunki do rozwoju, zarówno w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, sportu czy rekreacji. Tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom, jeżeli uda się go uzyskać, będzie zwieńczeniem kilkuetapowej pracy Bydgoszczy na rzecz dzieci i młodzieży. Program realizuje nie tylko działania rekreacyjne czy edukacyjne, jest również wyzwaniem dla samorządu, by w budowę Miasta Przyjaznego Dzieciom zaangażować dzieci, rodziny, partnerów biznesowych oraz organizacje pozarządowe. Chcemy zapytać dzieci i młodzież o ich pomysły i potrzeby i uzupełnić nasze programy o elementy, które będą efektem tych ustaleń. Przed nami wiele wyzwań i działań, które, wierzę, będą przybliżały nas do otrzymania tego wyjątkowego wyróżnienia – mówiła Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta odpowiedzialna za edukację.

– Ogromnie cieszę się, że Bydgoszcz jest kolejnym miastem, które wyraziło zainteresowanie programem UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom. Oznacza to, że coraz więcej włodarzy zdaje sobie sprawę, jak ważny w życiu miasta jest głos i inicjatywy młodych ludzi. Udział w tym programie to nie kwestia deklaracji, ale konieczność realizacji zakładanych priorytetów i dokonania realnych zmian na rzecz poprawy jakości życia najmłodszych mieszkańców. To poważne wyzwanie i wiążące zobowiązanie samorządu wobec młodych ludzi. Chodzi o to, by mieli oni realny wpływ na życie w swoim mieście i wiązali z nim swoją przyszłość. Czy to się udało i w jakim zakresie, będziemy się przyglądać i weryfikować w najbliższych latach, podczas realizacji przez Bydgoszcz kolejnych etapów programu – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska.

Miasto Przyjazne Dzieciom, czyli jakie?

Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do życia i rozwoju przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw. Miasta ubiegające się o tytuł muszą przeprowadzić działania wewnątrz struktur samorządowych, włączyć dzieci i młodzież w życie społeczne miasta i procesy podejmowania decyzji ich dotyczących oraz zaangażować lokalną społeczność, m.in. organizacje pozarządowe, biznes, ośrodki naukowe oraz rodziców w budowę Miasta Przyjaznego Dzieciom.

Etapy wdrażania programu

Miasta uczestniczące w programie realizują program w trzech etapach. Miasto Bydgoszcz pod koniec 2023 roku pozytywnie ukończyło I z III etapów wdrażania programu. Zgodnie z zarządzeniem nr 102/2024 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2024 r. powołany został interdyscyplinarny zespół ds. współpracy i koordynacji działań związanych z wdrożeniem na terenie miasta Bydgoszczy programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom, składający się z 16 przedstawicieli: władz miasta, wydziałów urzędu miasta oraz jednostek miejskich działających na rzecz dzieci i młodzieży. Przewodniczącą zespołu została zastępczyni Prezydenta Miasta Iwona Waszkiewicz, a koordynatorką dyrektorka wydziału Edukacji i Sportu Magdalena Buschmann. Uczestnictwo w programie zakłada m.in. przeprowadzenie wieloaspektowej diagnozy sytuacji dzieci w Bydgoszczy, przygotowanie i rozpoczęcie realizacji planu działań na rzecz najmłodszych na terenie Bydgoszczy oraz ich aktywny udział w programie.

Tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom przyznawany jest na okres dwóch lat. Po tym czasie przeprowadzana jest ponowna ocena, aby sprawdzić, czy miasto wciąż spełnia założone kryteria i nadal może chlubić się tym tytułem. Korzyści płynące z dołączenia Bydgoszczy do tej prestiżowej inicjatywy i międzynarodowego programu UNICEF-u to m.in. włączenie do sieci Miast Przyjaznych Dzieciom, poprawa jakości życia dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie „starzeniu się” miasta oraz rozwijanie kompetencji uczestników programu. Istotnym jest również realne uczestnictwo dzieci w życiu Bydgoszczy, poszerzanie wiedzy o prawach dziecka, zwiększenie oferty rekreacyjnej i kulturalnej na terenie naszego miasta, a także włączenie w życie społeczne dzieci z grup marginalizowanych.

Warto wiedzieć

Program Miasto Przyjazne Dzieciom to globalna inicjatywa UNICEF skierowana do samorządów, która z sukcesami funkcjonuje już od 26 lat. W tym czasie do programu dołączyło 4000 miast z 45 krajów tworząc sieć, której znakiem rozpoznawczym jest dbanie o potrzeby najmłodszych mieszkańców. Warto podkreślić, że udział w programie jest bezpłatny, a miasta ubiegające się o tytuł mogą liczyć na stałe wsparcie ekspertów UNICEF umożliwiające nie tylko sprawną realizację programu ale i wzmocnienie kompetencji miasta w obszarze budowania strategicznych działań w obszarze praw dziecka.

Źródło: bydgoszcz.pl

_

25 marca 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7185061

Skip to content