Budujemy przedszkole w Korczaku

Budujemy przedszkole w Korczaku

Trwa realizacja projektu pt. „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku”, w ramach którego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu powstanie specjalistyczne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami. Inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę, a przetarg na roboty budowlane planujemy ogłosić w I kwartale 2018 roku. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Formuła zintegrowana

Pomysł realizacji projektu powstał w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w związku z potrzebami Ośrodka w tym zakresie oraz możliwościami, jakie stwarza Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pracownicy Biura Rozwoju Jednostek Edukacyjnych we współpracy z dyrekcją Ośrodka zlecili przygotowanie studium wykonalności dla inwestycji, aby sprawdzić najkorzystniejsze warianty i rozwiązania pod względem racjonalności i efektywności wydatków. Projekt otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Oceny Projektów i uzyskał dofinansowanie. Przedsięwzięcie jest realizowane w tzw. formule zintegrowanej, co oznacza, że po zakończeniu inwestycji infrastrukturalnej rozpocznie się realizacja projektu pt. „Przedszkolaki – debeściaki”, polegającego na finansowaniu utrzymania przedszkola przez okres dwunastu miesięcy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacji zajęć dodatkowych, turnusu rehabilitacyjnego, a także wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Mamy 26 miejsc!

Przedszkole przyjmie 26 dzieci o specjalnych potrzebach, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu w wieku 3-7 lat. W uzasadnionych przypadkach do placówki będą mogły trafić dzieci młodsze (od 2,5 roku) i starsze (do 9 lat). Na terenie Ośrodka powstanie także plac zabaw. Wszystkie przyjęte do przedszkola dzieci będą miały szansę wziąć udział w programie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, czyli prowadzonych przez socjoterapeutów popołudniowych zajęciach dodatkowych. W budynku powstaną: sala terapii Tomatis, sala integracji sensorycznej, gabinet terapeuty oraz logopedy, sala biofeedback, sala aktywności ruchowej i twórczej, sale rehabilitacyjne, sala doświadczania świata oraz sale dla dzieci autystycznych. Inwestycja będzie kosztowała ponad 5 milionów, znaczną część tej kwoty pokryjemy środkami z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakończenie prac jesienią 2019.

Piknik rodzinny

Na stronie internetowej Ośrodka powstanie specjalna zakładka internetowa z tzw. wirtualnym rozmówcą, który w przystępny sposób wyjaśni zasady rekrutacji do przedszkola, opowie o specjalistycznych pracowniach, które powstaną w ramach projektu, wyposażeniu używanych w poszczególnych metodach terapii, sposobach prowadzenia zajęć edukacyjnych czy rehabilitacji. Poinformuje także o szansach rozwoju dziecka pod okiem najlepszych specjalistów w regionie. W tej chwili trwają intensywne prace dotyczące przygotowania kampanii informacyjnej dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Delikatna materia kwestii niepełnosprawności dziecka oraz związane z tym stereotypy i uprzedzenia często powodują u rodziców pewną blokadę i brak otwartej rozmowy o problemach z tym związanych. Stąd pomysł udostępnienia zdalnego kontaktu w celu przedstawienia możliwości i szans dalszego rozwoju dziecka pod okiem najlepszych specjalistów w nowocześnie wyposażonej placówce. Działanie to może przekonać rodziców, którzy zastanawiają się nad przyjściem do Ośrodka i nad zapisaniem swojego dziecka do przedszkola. W czerwcu 2018 roku planujemy piknik rodzinny w Toruniu z pokazami dogoterapii i hipoterapii oraz koncertem muzycznym dla dzieci i rodziców.

Budujemy Przedszkole w Braille’u

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego przygotowuje założenia do stworzenia przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Braille’a w Bydgoszczy. Gmina Miasta Bydgoszcz przekazała na zasadzie darowizny działkę sąsiadującą z kompleksem. Znajduje się tam budynek, który zostanie zaadaptowany na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Wstępnie zostanie utworzonych 21 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu.

Jarosław Przybył
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

 

 

 

 

 

 

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134645