Broszura edukacyjna Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

Broszura edukacyjna Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, rozciągający się na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, został utworzony  w 1990 r. Przeważającą część parku pokrywają lasy, stanowiące siedlisko wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Na terenie parku żyją dziki, zające, sarny i jelenie, a także łosie i wilki. Wyjątkowo bogaty jest świat ptaków. W parku można zobaczyć m.in. bielika Haliaeetus albicilla, kanię rudą Milvus milvus, zimorodka Alcedo atthis czy żurawia Grus grus, którego sylwetka widnieje w godle Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

Na obszarze parku znajduje się siedem rezerwatów przyrody: „Jar Brynicy”, „Szumny Zdrój”, „Klonowo”, „Ostrowy nad Brynicą”, „Czarny Bryńsk”, „Mszar Płociczno” i „Jar Brynicy II”. Na terenie parku mieszczą się również dwa obszary objęte siecią ochrony siedlisk Natura 2000: „Ostoja Lidzbarska” oraz „Mszar Płociczno”.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zajmuje się edukacją ekologiczną w szkołach. Zajęcia odbywają się na ścieżkach dydaktycznych oraz w sali edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej, mieszczącego się w osadzie leśnej Ruda – 4 km od Górzna. Lekcje odbywają się również w szkołach, świetlicach, ośrodkach kultury oraz innych tego typu placówkach.

Do pobrania: broszura edukacyjna

Oprac. na podst. http://www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/glpk

 

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6887758