Bitwa pod Kircholmem. Stan badań

Pieter Snayers, Bitwa pod Kircholmem, 1630

Bitwa pod Kircholmem. Stan badań

Bitwa pod Kircholmem (obecnie Salaspils na Łotwie), do której doszło 27 września 1605 roku, to jedno z największych zwycięstw w dziejach Rzeczypospolitej – polsko-litewska husaria rozgromiła wielokrotnie liczniejsze wojska szwedzkie. 27 października dr Mariusz Balcerek z Książnicy Kopernikańskiej przedstawi stan badań nad tym wydarzeniem. Prelekcja w bibliotece przy ul. Słowackiego 8 rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp jest bezpłatny.

Autor dokonał analizy znanych i nieznanych historiografii źródeł. Wyniki badań porównał z dotychczasową literaturą tematu. Przeprowadzona analiza pokazała osiągnięcia, braki i dyskusyjne pola w historiografii.

Dr Mariusz Balcerek: – Widać pewne różnice pomiędzy publikacjami prezentującymi perspektywę polsko-litewską a szwedzką. Posiadając liczne znane i nieznane źródła, można udzielić odpowiedzi na szereg pytań. W tym na jedno z podstawowych, jakim jest przyczyna niebywałego sukcesu armii Rzeczypospolitej? Okazuje się, że do wyższej jakości wojska Chodkiewicza z husarią na czele, podziału przeciwnika i nakłonienia go do opuszczenia dogodnej dla siebie pozycji możemy obecnie dodać linearny szyk i kapitalne współgranie wszystkich rodzajów wojsk. Doprowadziło to w efekcie do uratowania Rygi i polsko-litewskiego panowania nad Dźwiną o czym często się zapomina.

Na zdjęciu: Pieter Snayers, Bitwa pod Kircholmem, 1630

20 października 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6666159