Bezpłatne warsztaty ekologiczne

Bezpłatne warsztaty ekologiczne

We wrześniu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach ekologicznych, które zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Warsztaty są skierowane do grup zorganizowanych obejmujących dzieci i młodzieży z Torunia oraz osoby przebywające na terenie Torunia. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez edukację, informację oraz popularyzację właściwych postaw człowieka wobec przyrody – mówi Marcin Centkowski, rzecznik Młyna Wiedzy.

17 września centrum nauki zaprasza na zajęcia „Ochrona gleby”, a 24 września na warsztaty „Czy energii może zabraknąć?”. Podczas pierwszego warsztatu uczniowie ocenią stan gleby w sąsiedztwie budynku Centrum. Sprawdzą w jaki sposób tworzy się gleba i co w niej żyje. Zebrane próbki, przeniesione do sali warsztatowej, posłużą do określenia wybranych parametrów takich jak: pH, zawartość substancji organicznej, retencja wody i zdolność do podsiąkania. Spróbują ustalić metody ochrony gleby w mieście. Poszukają odpowiedzi w jaki sposób zapewnić odpowiednie stosunki wodne i zapobiegać przenikaniu skażeń do gruntu.

Podczas zajęć warsztatowych „Czy energii może zabraknąć?” uczniowie zgłębią fizyczną definicję energii, sposoby jej pozyskiwania i przekształcania, poznają odnawialne i nieodnawialne źródła energii. – Po krótkiej prezentacji i dyskusji uczniowie przejdą do części eksperymentalnej zajęć, podczas której zbudują model elektrowni wiatrowej i wykonując szereg zaproponowanych przez siebie doświadczeń spróbują oszacować jej sprawność. W części terenowej zajęć uczniowie dokonają pomiarów energii słonecznej. Ważnym elementem zajęć będzie również próba oszacowania ilości energii zużywanej przez różne przedmioty użytku codziennego – wyjaśnia Marcin Centkowski.

Aby wziąć udział w zajęciach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7189433

Skip to content