Bezpłatne studia magisterskie we Włocławku – wkrótce rekrutacja!

Bezpłatne studia magisterskie we Włocławku – wkrótce rekrutacja!

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

24 czerwca 2021 r. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku otrzymała pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku menadżerskie studia finansowo-prawne na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym. Oznacza to, że wkrótce rozpocznie się rekrutacja na ten kierunek!

Menadżerskie studia finansowo-prawne (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) jest to innowacyjny kierunek, niedostępny na uczelniach w regionie, w formie bezpłatnej. Student zdobędzie wiedzę i umiejętności z ekonomii, finansów, zarządzania i prawa niezbędne w pracy każdego menedżera. Program studiów nowego kierunku zapewnia wysoki poziom jakości, zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i społecznym. Na rynek pracy wejdą osoby, które po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia zawodowego będą przygotowane do wykonywania tzw. zawodów średniego i wyższego szczebla odpowiedzialnych za organizowanie, kierowanie lub kontrolę – zarówno w sektorze prywatnym, jaki i publicznym, co wpisuje się zarówno w strategię Uczelni, jak i zaspokaja potrzeby społeczno-gospodarcze.

Kierunek menadżerskie studia finansowo-prawne jest odpowiedzią Uczelni na zapotrzebowanie zgłaszane przez wiele ostatnich lat przez studentów, ale przede wszystkim dyplomantów i absolwentów kierunków studiów prowadzonych w Uczelni, w tym m.in. finansów i rachunkowości, administracji, zarządzania.

 

Źródło: puz.wloclawek.pl

6 lipca 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7185056

Skip to content