„Bezpiecznie w szkole i po szkole” – nowa inicjatywa edukacyjna

Umundurowani pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego przed samochodami służbowymi. W tle Wejście do parku rozrywki.

„Bezpiecznie w szkole i po szkole” – nowa inicjatywa edukacyjna

Logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki

Blisko 5 tys. uczniów z całej Polski będzie mogło wziąć udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych o bezpieczeństwie w trakcie zajęć rekreacyjnych po szkole. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i odbędą się: 27 września, 11 października i 15 listopada w parku rozrywki Mandoria.

„Bezpiecznie w szkole i po szkole”

Bezpieczeństwo to pierwsza potrzeba społeczeństwa, na którą trzeba odpowiadać pozytywnie. Zadbaliśmy o to, żeby było bezpiecznie w wakacje i te wakacje są bezpieczne – mówił minister Przemysław Czarnek podczas konferencji. – Kontynuujemy temat bezpieczeństwa i nauczania bezpieczeństwa oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Będziemy ten temat kontynuować także w ciągu tego roku szkolnego – podkreślał szef MEiN, zapowiadając nową inicjatywę edukacyjną.

W ramach nowej akcji „Bezpiecznie w szkole i po szkole” 4,8 tys. uczniów z całego kraju będzie mogło wziąć udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu w trakcie zajęć rekreacyjnych po szkole. Zajęcia zostaną przeprowadzone w trzech terminach raz w miesiącu do końca roku: 27 września, 11 października, 15 listopada. Przygotowano je z myślą o uczniach klas IV-VI szkoły podstawowej.

5 tys. dzieci z całej Polski jeszcze w tym roku kalendarzowym będzie pobierało – przy współpracy i pod opieką Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego – edukację z zakresu z bezpieczeństwa: w szkole, na drodze, w komunikacji – podsumował założenia nowej inicjatywy Minister Edukacji i Nauki.

Zgłoszenia do udziału w projekcie

Jedna szkoła będzie mogła zgłosić do udziału w zajęciach 100 uczniów. Zainteresowane placówki mogą przesłać zgłoszenia za pośrednictwem formularza.

Zapisu do projektu będzie mógł dokonać wychowawca/opiekun klasy. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zajęć dla poszczególnych województw:

  • 27 września – uczniowie z województw: pomorskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubuskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, (łącznie 1800 miejsc),
  • 11 października – uczniowie z województw: dolnośląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego (łącznie 1500 miejsc),
  • 15 listopada – uczniowie z województw: podlaskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, zachodnio-pomorskiego (łącznie 1500 miejsc).

Tematyka zajęć

Tematyka zajęć została dostosowana do wieku uczniów i obejmie m.in.: zasady i przepisy dotyczące ruchu pieszych, rowerzystów, osób korzystających z hulajnóg, rowerów czy infrastruktury przeznaczonej do zabawy i rozrywki. Jednym z elementów warsztatów będzie również zwrócenie uwagi na zagrożenia w ruchu drogowym, w tym związane z korzystaniem w ruchu drogowym z telefonów, tabletów, czy słuchawek.

Spotkania edukacyjne i przekazywane w ich trakcie informacja mają skłonić do przestrzegania zasad i przepisów i uwrażliwić na potrzeby innych uczestników ruchu. Zajęcia umożliwią także nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i radzenia sobie z nimi, a także będą motywowały do odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań.

Źródło: MEiN

_

28 sierpnia 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7129292