„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Bezpiecznie na wsi

„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

KRUS logo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

  • I grupa klasy od 0-III;
  • II grupa klasy IV-VIII.

 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, których celem będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów.

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji.

UWAGA!

Nadsyłanie prac – do 28 lutego 2020 roku

Finał wojewódzki – do 27 marca 2020

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego. Szczegóły: www.krus.gov.pl.

regulamin konkursu
formularz zgłoszeniowy
informacja na temat danych osobowych
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
plakat

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7025346