Bezpieczne praktyki i środowisko 2023 – kursy online

Dziewczyna przed laptopem na plakacie informacyjnym szkolenia dla młodzieży.

Bezpieczne praktyki i środowisko 2023 – kursy online

Naczelna Organizacja Techniczna - logo

Bezpłatne, certyfikowane kursy online przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chcą zdobyć atrakcyjną pracę, staż lub praktykę.

Tematy wykładów:

  • Czym jest praca w warunkach szkodliwych?
  • Co powinna zawierać umowa o praktykę, staż, pracę?
  • Jakie są obowiązki pracodawcy?
  • Kto jest odpowiedzialny za Twoje ubezpieczenie?
  • Jakie uprawnienia powinieneś zdobyć, aby uzupełnić swoje wykształcenie?
  • Zdrowie psychiczne w czasie o po pandemii.
  • Jakie są zasady dotyczące pracy zdalnej?

 

Wykłady poprowadzą specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z partnerami realizuje program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im. Uczestnikom programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.

Harmonogram kursu online dla uczniów szkół średnich

6 grudnia 2023 r.

10:00 – 10:40 – Prawo pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy

10:45 – 11:25 – Ochrona przeciwpożarowa, psychologia w sytuacjach kryzysowych.
Państwowa Straż Pożarna

11:30 – 12:15 – Organizacja bezpiecznej pracy, kwalifikacje osób zatrudnionych przy urządzeniach podlegających UDT.
Urząd Dozoru Technicznego

7 grudnia 2023 r.

10:00 – 10:40 – Przypadki losowe podczas odbywania praktyk, staży i pracy. Informacje o ubezpieczeniach.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

10:45 – 11:25 – Zarządzanie ochroną przyrody.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

11:30 – 12:15 – Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia. Podstawowe środki zapobiegawcze.
Wyższy Urząd Górniczy

Drugi termin do wyboru: 13-14 grudnia 2023 r.

Formularz rejestracyjny

_

28 listopada 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6895245