Bezpieczeństwo podczas zajęć online

Cyberbullying

Bezpieczeństwo podczas zajęć online

25 marca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące zdalnego nauczania. Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN zdalne realizowanie podstawy programowej stało się obowiązkiem szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców).

Wraz z coraz większą liczbą zajęć odbywających się na odległość, często za pomocą mediów społecznościowych, takich jak prywatne konta na Facebooku, zaczęło nasilać się zjawisko cyberprzemocy oraz tzw. rajdowanie zdalnych lekcji, polegające na zakłócaniu zajęć poprzez zagłuszanie nauczyciela lub uczniów głośną muzyką lub poprzez publikowanie brutalnych obrazów, w tym twardej pornografii. Nierzadko nauczyciele i uczniowie są nagrywani przez cyberchuliganów, a następnie wyśmiewani i przedrzeźniani w sieci. Często cyberprzestępcy wykorzystują też dostęp do prywatnych kont nauczycieli i uczniów w mediach społecznościowych, poprzez które przekazywane są materiały dydaktyczne, i upubliczniają osobiste, intymne informacje.

Istnieje kilka sposobów walki z cyberbullyingiem, czyli z nękaniem z wykorzystaniem internetu, oraz trollowaniem (tzw. rajdowanie lekcji i nauczycieli). Należałoby zacząć od wyboru bezpiecznych narzędzi do prowadzenia lekcji online oraz uświadomienia uczniom i ich rodzicom, że upublicznianie czyjegoś wizerunku bez jego zgody oraz wyśmiewanie innych w sieci jest w świetle prawa przestępstwem i że łamanie zasad grożą surowe konsekwencje. Trzeba też szybko reagować na wszelkie objawy cyberprzemocy – należy przede wszystkim skontaktować się z rodzicami uczniów i zgłosić incydent administratorowi platformy internetowej. Dopiero w dalszej kolejności należałoby zastanowić się nad ewentualnym zgłoszeniem sprawy do organów ścigania.

Netografia:

  1. https://glos.pl/nauczyciele-nekani-w-sieci-podczas-prowadzenia-lekcji-online-to-juz-nie-jest-tylko-cyberprzemoc-mamy-do-czynienia-z-czyms-wiecej
  2. https://glos.pl/jak-dbac-o-bezpieczenstwo-podczas-zajec-online-lukasz-wojtasik-duze-ryzyko-stwarza-prowadzenie-lekcji-na-popularnych-komunikatorach

 

Oprac. Anna Siemińska

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7187089

Skip to content