Bez słów – wspieramy komunikacje osób niemówiących w OSI Włocławek

Bez słów – wspieramy komunikacje osób niemówiących w OSI Włocławek

Urząd Miasta Włocławek

W ramach projektu pt. “Bez słów – wspieramy komunikacje osób niemówiących w OSI Włocławek”, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego, zostało zrealizowane w formie zdalnej zadanie “Superwizje/obserwator w ramach szkolenia z zakresu efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia “sprawdź jak się porozumiewam”- alternatywne sposoby porozumienia się dzieci niepełnosprawnych”.

Szkoleniem objęto grupę i wytypowanych pięciu nauczycieli ze szkół objętych projektem: Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 20 i z Zespołu Szkół nr 3 z Włocławka. Na ostatnim spotkaniu podsumowano szkolenie z projektu, którego ostatni etap odbywał się w formie zdalnej. Dr Magdalena Grycman przeprowadziła cykl szkoleń dla grupy nauczycieli z trzech szkół, a następnie dla wybranej piątki – serie zajęć superwizyjnych.

Projekt „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Źródło: www.wloclawek.pl

Fot. Pixabay

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7010614