Będą szkolenia dla przyszłych ratowników wodnych

Będą szkolenia dla przyszłych ratowników wodnych

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Blisko tysiąc mieszkańców naszego regionu będzie mogło zdobyć kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do pracy w ratownictwie wodnym. Szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kursy zawodowe dla ratowników wodnych, sterników motorowodnych lub płetwonurków ruszą w przyszłym roku i prowadzone będą przez 3 kolejne lata. Projekt zyskał 3,5 miliona złotych wsparcia ze środków unijnych w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. W piątek (27 listopada) marszałek województwa Piotr Całbecki przekazał umowę o dofinansowanie projektu prezesowi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Maciejowi Banachowskiemu.

– To bardzo ważny projekt, który posłuży poprawie bezpieczeństwa w naszym regionie. Samorząd województwa od lat wspiera działalność staży pożarnej, policji i właśnie ratowników wodnych. Dziś przekazujemy kolejne środki, które umożliwią organizację bezpłatnych kursów zawodowych dla adeptów tej ważnej profesji, a także zakup sprzętu szkoleniowego. Jest to więc projekt kompleksowy – mówił marszałek Piotr Całbecki.

 – Dzięki szkoleniom zwiększymy liczbę ratowników, którzy patrolują akweny wodne i zabezpieczają kąpieliska w naszym regionie. Jest to o tyle ważne, że zawodowych ratowników wodnych wciąż brakuje – mówił prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Maciej Banachowski.

Praca w ratownictwie wodnym to wymagające poświęcenia, bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego wykonujący ten zawód cieszą się społecznym uznaniem i szacunkiem. W jednostkach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w naszym regionie pracuje ponad 700 ratowników.

Zawodowym ratownikiem wodnym może zostać osoba pełnoletnia, która ukończy szkolenie w tym kierunku i kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kandydat powinien także posiadać dodatkowe uprawnienia związane z ratownictwem wodnym, np. kurs płetwonurka czy sternika motorowego.

Ze szkoleń zawodowych dla ratowników wodnych skorzysta 915 mieszkańców naszego regionu. Do udziału zapraszamy osoby dorosłe (od 18 do 65 lat), z wykształceniem podstawowym lub średnim, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Ofertę szkoleń kierujemy do osób defaworyzowanych na rynku pracy, szczególnie po 50. roku życia oraz mieszkańców małej i średniej wielkości miast. Do udziału w kursach zachęcamy również pracowników służb państwowych – policjantów, strażaków i żołnierzy, którym szkolenia umożliwią zdobycie nieposiadanych dotąd kwalifikacji w zakresie ratownictwa. Do rekrutacji będą mogli przystąpić także uczniowie ostatnich klas szkół mundurowych, harcerze i członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, którzy pełnoletność ukończą w tracie trwania projektu.

Każdy uczestnik weźmie udział w kursach:

 • ratownika wodnego
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • sternika motorowodnego lub płetwonurka.

 

Szkolenia zakończone będą egzaminem. Uczestnicy, którzy uzyskają wynik pozytywny, otrzymają certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. Nabędą tytuł ratownika i będą mogli starać się o zatrudnienie w jednostkach WOPR. Ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy wymagany jest także od starających się o pracę w służbach mundurowych (straż pożarna, policja, wojsko), jednostkach TOPR i GOPR, a także od przyszłych kierowców karetek.

Szkolenia odbywać się będą w 15 osobowych grupach. Uczestnicy wezmą udział zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych. Kursy prowadzone będą w trybie stacjonarnym i – w zależności od sytuacji epidemicznej – częściowo zdalnie. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Pierwsze kursy ruszą wiosną przyszłego roku. Planowany termin zakończenia projektu to 2023 rok.

 • Kurs ratownika wodnego trwać będzie 63 godziny (20 godzin zajęć teoretycznych, 23 godziny praktyki na wodach otwartych i 20 godzin ćwiczeń na basenie).
 • Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy to 73 godziny zajęć (25 godzin lekcji teoretycznych, 7 godzin grupowych spotkań z psychologiem i 41 godzin warsztatów).

 

Uczestnicy wezmą także udział w jednym, wybranym przez siebie kursie umożliwiającym zdobycie dodatkowych kwalifikacji:

 • Kurs sternika motorowodnego, uprawniający do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych (w tym skuterów) oraz jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów. Szkolenie trwać będzie 25 godzin (20 godzin – zajęcia teoretyczne, 5 godzin – praktyka).
 • Kurs płetwonurka, pozwalający zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające korzystanie z profesjonalnego sprzętu do nurkowania i bezpiecznego nurkowania do głębokości 20 metrów. Szkolenie trwać będzie 40 godzin (10 godzin – zajęcia teoretyczne, 30 godzin – zajęcia praktyczne).

 

Za rekrutację i organizację szkoleń odpowiadać będą lider projektu – WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, wspólnie z sześcioma partnerami:

 • Nadgoplańskim WOPR w Kruszwicy
 • Rejonowym WOPR w Bydgoszczy
 • Rejonowym WOPR w Toruniu
 • Włocławskim WOPR we Włocławku
 • Lipnowskim WOPR w Lipnie
 • Wdeckim WOPR w Tleniu.

 

Informacje o naborze, zasadach rekrutacji i szkoleniach będą dostępne na stronach internetowych partnerów projektu oraz na ich profilach w mediach społecznościowych.

Lider projektu:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tel. 663 731 737,  e-mail: wopr.kujawskopomorskie@wp.pl

strona internetowa

W ramach projektu każdy z partnerów otrzyma specjalistyczny sprzęt do szkoleń z kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego. Wartość sprzętu dla każdej jednostki WOPR to 280 tysięcy złotych. Środki umożliwią zakup m.in. zestawu fantomów do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz fantomów do zadań ratunkowych, defibrylatorów ADE i defibrylatorów szkoleniowych, zestawu opatrunków, kół ratunkowych, kamizelek ewakuacyjnych, desek do ratowania tonących i desek ortopedycznych, łodzi wiosłowych, lin i rzutek ratowniczych.

Wartość całego projektu to ponad 4 miliony złotych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 3,5 miliona złotych.

Marszałkowskie wsparcie dla WOPR-u

To nie pierwsze wsparcie samorządu województwa dla ratownictwa wodnego. Każdego roku przeznaczamy środki z budżetu województwa na zabezpieczenie i patrolowanie akwenów naszego regionu w sezonie letnim oraz na organizację akcji profilaktycznych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym roku na ten cel trafiło 120 tysięcy złotych.

Dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 rozbudowano i gruntownie przebudowano bazę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Wodnego w Borównie (gmina Dobrcz, powiat bydgoski). Obiekt służy ratownikom jako regionalne centrum szkoleniowe i baza sprzętowa. Dysponuje także dostępnym dla plażowiczów strzeżonym kąpieliskiem. Dotacja z RPO wyniosła 1,4 miliona złotych.

Podobny projekt dotyczący szkoleń, ale w mniejszej skali realizowaliśmy z Nadgoplańskim WOPR w Kruszwicy. Dzięki środkom unijnym w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego w ubiegłym roku dofinansowaliśmy bezpłatne szkolenia dla ratowników, sterników motorowodnych i płetwonurków oraz kursy z kwalifikowanej pierwszej pomocy, z których skorzystało 15 osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP, Uroczystość przekazania umowy o dofinansowanie szkoleń dla przyszłych ratowników wodnych

Źródło:www.kujawsko-pomorskie.pl

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164376

Skip to content