Barwne, posażne, ocalenia warte

Barwne, posażne, ocalenia warte

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w br. otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pt. Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Została ona przyznana w ramach programu Wspieranie działań muzealnych przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Otrzymane środki pozwolą na odrestaurowanie i zakonserwowanie 19 wybranych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Skrzynie, nazywane posagowymi lub wiannymi, to popularne od 2. poł. XIX w. do pocz. XX w. meble związane z kulturą chłopską. Oprócz funkcji schówkowej, stanowiły ważny element obrzędowy związany z zamążpójściem. Ich cechą charakterystyczną są efektowne, barwne polichromie z motywami roślinnymi, występujące przede wszystkim w części frontalnej, tzw. licu, a także na wieku (w tym miejscu malatury rzadko zachowały się do współczesności).

Włocławskie muzeum posiada jedną z największych w Polsce kolekcji skrzyń wiannych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Te niezwykłe zabytki etnograficzne zostały zebrane w większości podczas prac terenowych w latach 70/80. i w 1. poł. 90. XX w. Obecnie skrzynie malowane nie występują w terenie, dlatego istniejący zbiór jest wyjątkowy, a jego wartość będzie wzrastała w kolejnych latach.

Konserwację mebli przeprowadzi Pracownia Renowacji Antyków Romana Wietrzyckiego z Włocławka. Prace prowadzone będą w dwóch etapach. Od 29 maja do 27 sierpnia renowacji poddane zostanie 9 skrzyń dobrzyńskich i 1 kujawska. Następnie w terminie od 2 września do 24 listopada prace obejmą 9 skrzyń kujawskich. Równolegle wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna i zrealizowany zapis filmowy, którego efektem będzie kilkuminutowy film promocyjny. W ramach zadania zaplanowana jest także wystawa czasowa pt. Półskrzyneczek i wianeczek. Konserwacja posagowych skrzyń malowanych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, która prezentowana będzie w Muzeum Etnograficznym w dniach od 1 do 27 grudnia br. Ponadto wykonana zostanie digitalizacja zabytków, a dane zostaną wprowadzone do muzealnego systemu ewidencji zabytków MONA oraz opublikowane w Katalogu zbiorów online.

Po zakończeniu wystawy czasowej wszystkie obiekty zostaną przeniesione do magazynu. Następnie, zgodnie z przyjętą koncepcją, skrzynie staną się częścią wystawy stałej w Muzeum Etnograficznym, której zmiana planowana jest do końca 2022 r.

Michał Kwiatkowski

 

Źródło: muzeum.wloclawek.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7131364