Arteterapia: twórczy rozwój w zabawie z przedmiotami; portret i autoportret

Arteterapia: twórczy rozwój w zabawie z przedmiotami; portret i autoportret

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zaprasza nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, instruktorów, kadr kultury i studentów, a także terapeutów i arteterapeutów do udziału w warsztatach zapoznających z arteterapią. Zajęcia odbędą się w dniach 11-12 stycznia 2020 roku. Na warsztaty można zgłaszać się do 3 stycznia.

Adresaci:
Osoby, które pracują albo przygotowują się do pracy z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi: nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, instruktorzy, arteterapeuci, terapeuci, kadry kultury, studenci.

Cel:
Poznawanie samego/samej siebie i innych, skupienie się na własnych emocjach i przeżyciach, wyciszenie ciała i umysłu, uwolnienie nagromadzonych emocji i stresu. Pobudzenie twórczego, metaforycznego myślenia oraz umiejętności wyrażania myśli i emocji za pomocą różnych działań artystycznych, rozwijanie umiejętności nadawania nowych znaczeń i funkcji przedmiotom nieużytecznym. Rozwijanie percepcji wielozmysłowej (słuch, wzrok, węch, dotyk) oraz ćwiczenie uważności wobec samego siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

Program:
Arteterapię można najprościej określić jako terapię za pomocą różnych dziedzin sztuki – plastyki, muzyki, tańca, teatru, filmu, literatury. Opiera się ona na wydobywaniu tkwiących w każdym z nas sił twórczych, a działania są spontaniczne i intuicyjne. Najważniejszy jest proces tworzenia, a także pojawiające się w trakcie myśli, emocje i uczucia, a nie efekt końcowy.

Prowadzący:
Jagna Mazur – absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Ukończyła podyplomowy kurs arteterapii. Od lat pracuje z dziećmi w wieku od pół roku do 17 lat jako pedagog, nauczycielka, animatorka, opiekunka i masażystka. Prowadziła zajęcia z elementami arteterapii oraz warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży według własnego scenariusza. Obecnie realizuje się w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, prowadząc terapię ręki z elementami sensoplastyki, zabawy sensoryczne.

Harmonogram:
sobota 11 stycznia 2020 r. w godz. 10.00-17.00 (z przerwą)
niedziela 12 stycznia 2020 r. w godz. 9.00-16.00 (z przerwą)
Warsztaty obejmują 16 godz. dydaktycznych.

KIEDY 11-12 stycznia 2020 r.
TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT do 3 stycznia 2020 r.
MIEJSCE WOAK Toruń, ul. Szpitalna 8
CENA 150 zł

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
Agnieszka Zakrzewska
e-mail: agnieszka.zakrzewska@woak.torun.pl

Fot. Pixabay

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,144,469