Anwil ufunduje stypendia studentom

28 Paź Anwil ufunduje stypendia studentom

Już po raz trzeci Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ufunduje stypendia zdolnym studentom kierunków technicznych. W tym roku akademickim wsparcie finansowe w wysokości 700 złotych miesięcznie, wypłacane przez 9 miesięcy, otrzyma 6 osób.

Program stypendialny „Młodzi z ANWILEM” skierowany jest do studentów kierunków technicznych z miasta Włocławka, gmin Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek.

Wypełniony Wniosek należy wydrukować oraz dostarczyć osobiście lub  przesłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada  2020 r.

Szczegóły na stronie.

 

Regulamin

Wniosek_o_przyznanie_stypendium

Oświadczenie_stypendysty_Młodzi_

 

Źródło: anwildlawloclawka.plLiczba odwiedzin:

3,424,001