Akcja “IBL dla szkół”

Akcja “IBL dla szkół”

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk rozpoczął akcję „IBL dla szkół”. Aby ułatwić uczniom szkół średnich i nauczycielom dotarcie do publikacji poświęconych literaturze, udostępnił Nową Panoramę Literatury Polskiej, pdf-y książek i artykułów, wykłady nagrane w związku z rokiem Bolesława Prusa (2012 – cykl poświęcony przede wszystkim Lalce) oraz nagrane specjalnie dla szkół „Wykłady mistrzowskie”, dotyczące najważniejszych zjawisk w literaturze polskiej, polskich pisarzy, a także interpretacji poszczególnych utworów.

W zakładce „IBL dla szkół” znajdują się następujące działy:

Obszary tematyczne

 Książki i artykuły

Nagrania wideo

Słowniki/kompendie/bibliografie

Portale i kolekcje cyfrowe

Indeksy

W zakładce “Obszary tematyczne” zamieszczono książki i artykuły w wersji online oraz w formacie pdf, kolekcje cyfrowe bogate w wizualia i elementy interaktywne oraz nagrania wykładów. Materiały przyporządkowano do odpowiedniego działu literaturoznawstwa:

  • do historii literatury, do odpowiedniej epoki literackiej – Literatura Staropolska, Literatura Oświecenia, Literatura Romantyzmu itp.,
  • do teorii literatury

lub do nauki o teatrze – biogramy dramatopisarzy oraz teksty poświęcone dramaturgii polskiej po 1989 r.

W zakładce “Książki i artykuły” udostępniono e-publikacje IBL PAN, m.in.  Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza Ewy Kołodziejczyk, wydania tekstów źródłowych (np. cyfrową edycję serii “Biblioteka Pisarzy Staropolskich” i “Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”), wybrane artykuły z “Pamiętnika Literackiego”, “Tekstów Drugich” , “Biuletynu Polonistycznego” oraz czasopisma “Napis”, a także wybrane teksty historyczno- i teoretycznoliterackie pochodzące z innych wydawnictw.

Na szczególną uwagę zasługuje zakładka “Nagrania wideo”. Znalazły się tu zarejestrowane wykłady wybitnych badaczy literatury i kultury XIX wieku: Barbara Bobrowska (Kim był Ignacy Rzecki?), Grażyna Borkowska (Kobiety Wokulskiego), Agnieszka Bąbel (Rozwój transportu w XIX wieku), Ewa Paczoska (Milion twarzy Wokulskiego), Marek Pąkciński (Prus, nauka i religia), Włodzimierz Pessel (Rewolucja sanitarna) i Bartłomiej Szleszyński (Aleksander Głowacki). W dziale tym udostępniono też nagrania wykładów przygotowanych z myślą o nauczycielach i uczniach szkół średnich. “Wykłady mistrzowskie” wygłosili: dr hab. Grzegorz Marzec (Wprowadzenie do teorii narracji), prof. IBL PAN, dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof. IBL PAN (Inny Kochanowski), dr hab. Piotr Sobolczyk (Wprowadzenie do poezji Mirona Białoszewskiego – cz. 1 i 2).

W dziale “Słowniki, kompendia, bibliografie” IBL umożliwił dostęp do cyfrowych wersji publikacji słownikowych takich jak – “Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. I-V” pod red. Romana Lotha oraz “Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku” pod red. dr. Alicji Szałagan, a także link do Polskiej Bibliografii Literackiej. Uwadze nauczycieli polecono zwłaszcza dwa działy PBL: “Materiały pomocnicze dla nauczycieli” i “Materiały pomocnicze dla uczniów”.

Zakładka “Portale i kolekcje cyfrowe” gromadzi przede wszystkim materiały pochodzące z Nowe Panoramy Literatury Polskiej, składającej się z kolekcji cyfrowych, z których każda stanowi odrębną naukową narrację. Nauczycielom i uczniom zaproponowano zapoznanie się z kolekcją “Atlas Polskiego Romantyzmu”, “Sienkiewicz ponowoczesny”, “PrusPlus”, “Bolesław Leśmian. Życie i twórczość” czy “Mistrzowie poezji współczesnej”.

Ostatni dział – “Indeksy” – porządkuje materiały prezentowane w poprzednich zakładkach według osób.

Link do strony “IBL dla szkół” – TUTAJ

Oprac. Anna Siemińska

Fot. Pałac Staszica, siedziba Instytutu w Warszawie (źródło: Wikimedia Commons – domena publiczna)

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134759