Akademia wyróżniona w V edycji programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”

Rektor uczelni odbiera wyróżnienie

Akademia wyróżniona w V edycji programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”

Państwowa-Akademia-Nauk-Stosowanych-Wloclawek logo

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku otrzyma milion złotych w ramach programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Program Ministra Edukacji i Nauki ma na celu wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Żeby otrzymać środki pieniężne z programu DID, uczelnia musiała spełnić następujące warunki:

  • Brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2017-2022;
  • Wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, osób ubiegających się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień, dotyczącego absolwentów studiów w uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2020, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,73.

Wsparcie jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej. Środki z programu pozwolą uczelni na jeszcze lepsze dostosowanie programu studiów do potrzeb regionalnego rynku pracy.

 

Źródło: pans.wloclawek.pl
Fot. Rektor uczelni odbiera wyróżnienie, Ministerstwo Edukacji i Nauki (źródło: pans.wloclawek.pl )

31 maja 2023 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6635008