Akademia CISCO przy Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Akademia CISCO przy Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Zespół Szkół Technicznych Włocławek logo

W Zespole Szkół Technicznych we Włocławku rozpoczęła działalność Akademia CISCO, która będzie realizowała swoje zadania w ramach programu Cisco Networking Academy (CNA).

Działalnością Akademii objęte są wszystkie drugie klasy Technika Informatyka. Program ten rozwija się dynamicznie od 1997 roku na całym świecie. W ponad 100 krajach wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 200 000 uczniów i studentów. W naszej szkole program jest realizowany przy wsparciu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pełniącej funkcję Academy Support Center (ASC).

Korzyści dla uczniów:

  • ukończenie Akademii kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym uczeń otrzymuje dyplom ukończenia Akademii sieci CISCO;
  • ukończenie Akademii sieci CISCO z wynikiem pozytywnym upoważnia ucznia do egzaminu międzynarodowego w ramach certyfikacji CISCO;
  • po ukończeniu Akademii sieci CISCO nie jest wymagane podjęcia dodatkowych kursów / szkoleń w celu przystąpienia do certyfikacji;
  • w ramach nauki w Akademii sieci CISCO, uczeń ma możliwość pracy na urządzeniach firmy CISCO oraz zdalnym korzystaniu z laboratorium sieci komputerowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Co oferuje Program CISCO?

Uczestnicy mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szanse pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej. Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.

Każda osoba biorąca udział w kursie otrzymuje konto w portalu Akademii Cisco, uzyskując tym samym dostęp do materiałów kursowych (on-line). Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-learning). Centralny serwer edukacyjny CNAMS udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej przez słuchaczy wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

Dzięki Akademii Cisco przy Zespole Szkół Technicznych we Włocławku odbywać się będzie kurs szkoleniowy: CCNA. Obejmuje on podstawowe zagadnienia związane z konfiguracyjne sieci komputerowych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących, zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych. Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku. Dostępny jest nie tylko w języku polskim. Kursy w programie integrują tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, multimedia, zajęcia w pracowni komputerowej, e-learning oraz symulatory.

Instruktorami Akademii CISCO w szkole są:

  • Krystian Czajkowski, nauczyciel informatyki
  • Tomasz Gawlak, nauczyciel informatyki

 

           Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów

 

Źródło: zst.com.pl

28 czerwca 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023332