80. rocznica wybuchu II wojny światowej

Wykład prof. dr. hab. Adama Sudoła

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

Tematem wykładu wygłoszonego 19 lutego 2020 r. przez prof. dr hab. Adama Sudoła była 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Słuchacze Golubsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji poświęconej mniej znanym – a bardzo zasłużonym – bohaterom II wojny światowej, takim jak admirał Józef Unrug, który w latach 1925-1939 był dowódcą Floty, a w czasie kampanii wrześniowej dowodził Obroną Wybrzeża.

Kolejny wykład dla studentów UTW w Golubiu-Dobrzyniu pt. „W trosce o zdrowy sen” 25 marca br. wygłosi dr n. med. Tadeusz Pracki.

Adam Ryszard Sudoł – profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, politolog; dyrektor Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy przy UKW. Autor wielu książek 〈m.in. Jak Polska nie mogła być Polską. Kulisy IV rozbioru (1993), Początki sowietyzacji Kresów Wschodnich (1997), Karol Poznański – ostatni konsul generalny II Rzeczypospolitej (1998)〉 oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7129149