6 lutego – obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2024

plakat Dzień Bezpiecznego Internetu 2024

6 lutego – obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2024

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypada na 6 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych są zaplanowane aż do końca marca 2024.

6 lutego odbędzie się Gala DBI 2024– dostępna zarówno stacjonarnie (zapis na galę), jak i online (transmisja na stronie dbi.pl oraz facebook.com/bezpiecznyinternet). Zainteresowane osoby będą miały możliwość zapoznania się z planami na DBI 2024 oraz ciekawymi wystąpieniami eksperckimi i programem artystycznym. Wśród tegorocznych wystąpień między innymi:

  • dr Jędrzej Witkowski – Szkoła na przyszłość, której nie znamy
  • UAM dr hab. Jacek Pyżalski oraz Julia Piechna – Generatywna sztuczna inteligencja w edukacji – czy rozmawiamy o wszystkim, o czym warto rozmawiać?
  • Anna Rywczyńska oraz Maja Olszewska – Więcej niż dane. Internet w doświadczeniu nastolatki 3.0
  • Łukasz Wojtasik – Kto jest po drugiej stronie?

Nauczyciele i inni profesjonaliści zaangażowani w DBI będą mogli również poszerzyć swoją wiedzę w zakresie profilaktyki zagrożeń online i edukacji cyfrowej w ramach szeregu webinarów DBI.

Jak co roku organizatorzy DBI zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do zaangażowania poprzez organizację lokalnych inicjatyw DBI, m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, kampanii informacyjnych, konkursów (mapa inicjatyw) i zgłaszania ich do końca marca 2024 r. za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl.

W organizacji lokalnych inicjatyw pomocne będą konspekty lekcji i inne materiały edukacyjne opracowane przez FDDS i NASK .
Zaangażowanie w DBI 2024 możliwe będzie też poprzez zaproszenie uczniów do udziału w lekcjach DBI prowadzonych online przez organizatorów i partnerów DBI od 6 lutego do końca marca 2024.
Lokalni organizatorzy DBI będą mogli wziąć udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI 2024. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów akcji. Każda instytucja/osoba, która zarejestrowała inicjatywę DBI na stronie DBI.pl będzie miała możliwość wygenerowania elektronicznego zaświadczenia o udziale w DBI 2024.

 

Źródło: saferinternet.pl

17 stycznia 2024 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7021599