25 października: Piątki z antykiem. Lament i poklask a sarmacki peplos Minerwy

Piątki z antykiem

25 października: Piątki z antykiem. Lament i poklask a sarmacki peplos Minerwy

Antyk wraca do Książnicy Kopernikańskiej! Po kilkunastoletniej przerwie wznawiamy spotkania poświęcone kulturze antycznej. Zainauguruje je wykład dra hab. Bartosza Awianowicza z Katedry Filologii Klasycznej UMK. Nasz gość opowie o łacińskiej i greckiej literaturze okolicznościowej tworzonej na cześć królów polskich w siedemnastowiecznym Gdańsku i Toruniu. Na to spotkanie zapraszamy w piątek, 25 października, o godz. 18.00 do Książnicy Kopernikańskiej (Słowackiego 8). Wstęp jest bezpłatny.

W najważniejszych miastach Prus Królewskich: w Elblągu, a szczególnie w Gdańsku i Toruniu na przestrzeni XVII wieku powstały dziesiątki utworów na cześć władców Rzeczypospolitej nie tylko w związku z ich wizytami, ale także narodzinami królewskich dzieci, koronacjami i śmiercią. Właśnie do tych wydarzeń nawiązuje tytuł wykładu zaczerpnięty ze stron tytułowych oracji profesorów retoryki: gdańskiego Johanna Mochingera: „Plangor et Plausus Urbis Gedanensis” z 1632 r. i toruńskiego Konrada Thamnitiusa: „Peplus Minervae Sarmaticus” z 1650 r. Pierwsza upamiętnia śmierć Zygmunta III i koronację Władysława IV, druga narodziny Anny Marii Teresy, córki Jana Kazimierza i Ludwiki Marii Gonzagi. Językiem utworów adresowanych do monarchów była przede wszystkim łacina, niekiedy jednak pojawiały się również poematy greckie jako świadectwo erudycji gdańskich i toruńskich profesorów.

Dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK, pracownik Katedry Filologii Klasycznej UMK, naukowo zajmuje się retoryką antyczną (głównie teoria wymowy Cycerona) i jej recepcją we wczesnej nowożytności oraz teorią i praktyką wymowy w XVI-XVIII w. ze szczególnym uwzględnieniem Prus Królewskich. Bada również zagadnienia związane z numizmatyką starożytnej Grecji i Rzymu.

Organizatorzy wykładu: Polskie Towarzystwo Filologiczne, Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7136676