25-lecie Wdeckiego Parku Krajobrazowego

25-lecie Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Wschodnia część Borów Tucholskich, a zwłaszcza tereny w środkowym biegu rzeki Wdy, od dawna urzekały niepowtarzalnością krajobrazu. Ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a także walory krajobrazowe, 16 lutego 1993 roku, w celu zachowania w warunkach zrównoważonego rozwoju i popularyzacji tych wartości utworzono Wdecki Park Krajobrazowy. W październiku Park obchodzić będzie 25-lecie swojego istnienia. Obszar Parku wraz z otuliną zajmuje ponad 23 tys. hektarów z przewagą lasów, w większości sosnowych.

Warto zobaczyć:

  • Rezerwat leśny Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego w Szczerkowie, który położony jest 9 km na północ od Osia. Utworzony został w celu ochrony największego w Europie Środkowej skupiska jarzębu brekinii zwanego też brzękiem. Gatunek ten, niegdyś pospolity w europejskich lasach dziś jest już rzadko spotykany. Cenne, czerwone drewno o wysokich właściwościach technicznych stało się przyczyną jego wyginięcia. Rezerwat stanowi swoistą enklawę lasu liściastego wśród borów sosnowych.
  • Torfowiska źródliskowe oraz wyjątkowo cenne porosty, będące wskaźnikiem czystości powietrza np. granicznik płucnik. Spotykamy tutaj szczególnie cenne gatunki roślin wpisane do Czerwonej Księgi np. trzy gatunki rosiczek (pośrednia, okrągłolistna i długolistna), storczyka plamistego, wawrzynka wilczełyko, lilię złotogłów, turzycę bagienną, orlika pospolitego, widłaka jałowcowatego, żurawinę błotną, cisa pospolitego.
  • Osadę o osobliwej nazwie Zgorzały Most powstałą przed 1772 rokiem. Kiedyś należała do folwarku w Wierzchach stanowiącego własność królewską. Osada jest przepięknie położona pośród lasów i wzniesień nad rzeką Ryszką, w pobliżu wsi Jakubowo, na południowy zachód od Tlenia. Na przełomie XIX i XX wieku wybudowano młyn wodny i tartak wykorzystując przepływającą rzekę. Całość układu wodno-terenowego tworzy wyjątkowo ciekawą przestrzeń o wysokich walorach krajobrazu kulturowego.
  • Liczne stanowiska zimorodków. Te jedne z najpiękniej ubarwionych ptaków zasiedlają wydrążone przez siebie norki w skarpach nad wodami zasobnymi w drobne ryby, które są ich głównym pokarmem. Ptak ten będący pod ochroną (widnieje także na liście gatunków zagrożonych – Natura 2000) znalazł na terenach WPK wyjątkowo korzystne warunki do zakładania lęgów.

Źródło: http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/wpk/historia-parku/informacje-o-parku

Fot. główna: Zimorodek

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134558