18 maja wracają przepisy dot. świadczenia pracy na terenie uczelni i instytutów

Sala wykładowa

18 maja wracają przepisy dot. świadczenia pracy na terenie uczelni i instytutów

Nowe rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, opublikowane w piątek w Dzienniku Ustaw, usuwają od 18 maja ograniczenia w obowiązku świadczenia pracy przez pracowników na terenie uczelni i placówek PAN.

W Dzienniku Ustaw opublikowano w piątek nowelizację dwóch rozporządzeń ministra nauki i szkolnictwa wyższego: w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowelizacja znosi od najbliższego poniedziałku, 18 maja, ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni, instytutów naukowych i jednostek PAN na ich terenie.

Wcześniej resort nauki zapowiedział, że 25 maja br. przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów. Niezbędne więc jest, aby pracownicy tych podmiotów mieli czas, by przygotować się do powrotu uczestników zajęć – studentów czy doktorantów – tłumaczy resort.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w uzasadnieniu nowelizacji, uchylenie tych przepisów umożliwi pracodawcom (rektorom, kierownikom placówek PAN), podejmowanie decyzji dotyczącej przywracania pracowników do pracy. Resort nauki zaznaczył jednak, że będzie to wymagało uprzedniego oszacowania ryzyka związanego z funkcjonowaniem tych placówek w okresie epidemii COVID-19, a następnie bieżącego monitorowania i korygowania tych decyzji. Rektorzy i kierownicy placówek mają m.in. dbać o minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Ustawa z 2 marca 2020 r. dot. pandemii COVID-19 upoważnia ministra nauki, w uzasadnionych przypadkach, do czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz kształcenia doktorantów na obszarze kraju. Analogiczne zmiany – dotyczące Polskiej Akademii Nauk, jej instytutów i jednostek – wprowadzono 16 kwietnia do ustawy o PAN.

Od 12 marca 2020 r. wprowadzane były kolejne ograniczenia dotyczące funkcjonowania placówek związanych z nauką na obszarze kraju. Z dniem 18 marca 2020 r. zostało wprowadzone ograniczeniu obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie (z pewnymi wyjątkami). W przypadku PAN analogiczne rozporządzenie obowiązuje od 27 kwietnia. Przepisy te miały obowiązywać do 24 maja 2020 r. Zdecydowano się jednak uchylić je wcześniej, co zapisano w opublikowanej w piątek nowelizacji.

“W związku z podejmowanymi przez Rząd decyzjami dotyczącymi wdrażania kolejnych etapów przywracania działalności zarówno podmiotów prowadzących działalność w poszczególnych sektorach gospodarki, jak i realizujących zadania publiczne, zasadne jest podjęcie działań mających na celu stopniowe przywracanie funkcjonowania jednostek” – pisze ministerstwo nauki.

PAP – Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

lt/ agt/

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164927

Skip to content