1 września ruszają stypendia naukowe dla uczniów

1 września ruszają stypendia naukowe dla uczniów

Województwo Kujawsko-Pomorskie1 września 2020 r. Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpocznie nowy nabór stypendystów na rok szkolny 2020/2021 do projektów pn. „Humaniści na start!”, „Prymus Pomorza i Kujaw” oraz „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W roku szkolnym 2020/2021 Urząd planuje przyznać łącznie ponad 1500 stypendiów. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 500 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej, rodzaju szkoły, w jakiej uczeń pobiera naukę oraz projektu.

Wniosek o stypendium dostępny będzie od 1 września 2020 r.  na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o podpisy wraz z niezbędnymi dokumentami można składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).

Nabór zostanie zakończony 30 września 2020 r.

Regulaminy przyznawania stypendiów:

Humaniści na start

Prymus Pomorza i Kujaw

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II

PLAKATY:

Humaniści na start – plakat

Prymus Pomorza i Kujaw – plakat

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II – plakat

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6895159