Życzenia z okazji jubileuszu

konkurs plastyczno-literacki

Życzenia z okazji jubileuszu

Stowarzyszenie KPCDO

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty ogłosiło konkurs plastyczno-literacki na Życzenia dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego z okazji jubileuszu 50-lecia działalności w Bydgoszczy. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych w następujących kategoriach: dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci ze szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych, studenci, dorośli.

Prace należy dostarczyć osobiście lub listownie przesłać do 30 września 2019 roku na adres organizatora: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 85 – 094 Bydgoszcz z dopiskiem: konkurs „Życzenia dla Biblioteki”.

Szczegóły dotyczące konkursu zawiera Regulamin.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,149,643