Zrozumieć FAS – o Płodowym Zespole Alkoholowym – wystawa

Zrozumieć FAS wystawa

01 Paź Zrozumieć FAS – o Płodowym Zespole Alkoholowym – wystawa

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz członkowie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych UMK pod kierunkiem dr hab. Ditty Baczały, prof. UMK, kierownika Katedry Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej (Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu) zapraszają na wystawę dotyczącą Płodowego Zespołu Alkoholowego.

Celem wystawy jest prezentacja funkcjonowania osób z FAS w ujęciu interdyscyplinarnym. Problematyka ta została przedstawiona w kilku aspektach m.in. psychiatrycznym, psychologicznym, pedagogicznym, instytucjonalnym.

Wystawę tworzą postery naukowe przygotowane przez studentki i studentów w ramach Konferencji Naukowej “Niepełnosprawność na styku nauk – złożoność problemu. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)”, która odbyła się w 2018 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ekspozycję można oglądać od 2 do 30 października 2019 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.Liczba odwiedzin:

2,924,767